Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Sep-11-16 – Đức tin khiến mặt trời đứng yên – Sun stand still faith

Read More »

Dec-25-16 – Đó là một phép lạ – It’s a miracle (1:7:51)

Read More »

Jan-01-17 – Những gì ta có ta cho ngươi – What I have I give to you

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Mặc Lấy Quyền Phép Giảng Đạo Chúa Cách Dạn Dĩ

Read More »

Nov-20-16 – Muối và Ánh sáng – Salt and Light (1:25:10)

Read More »

Dec-04-16 – Chìa khóa để kinh nghiệm sự sống tuyệt vời – Keys to experience the wonderful life

Read More »

Nov-27-16 – Bạn là sự tốt nhất của Chúa – You are God’s best (1:6:43)

Read More »

Đời Sống Tuyệt Vời – Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa

Read More »

Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Muối và Ánh Sáng

Read More »

Người Cha Tin Kính Chúa

Read More »