Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa : Giô-suê

Read More »

NGƯỜI ĐẮC THẮNG – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tan Vỡ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Bài Học Đức Tin Mang Đến Phép Lạ

Read More »

TIỀN ĐỊNH CỨU RỖI Sứ điệp ngày 04 / 03 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh , Houston Cần Một Hội Thánh

Read More »

Bài giảng video Mồi của Satan – Mục sư John Bevere

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Có Thực Sự Tin Chúa Tái Lâm Không

Read More »

Feb-06-18 – Yếu tố cầu nguyện và phát triển Hội Thánh

Read More »

KÍNH SỢ CHÚA | Bài 5: Trì Hoãn Sự Phán Xét (John Bevere)

Read More »