Bài giảng Tiếng Anh-Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Ca Ngợi , Cảm Tạ, Tiếp Nhận Ơn Chúa

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khải Tượng Của VBC

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa : Giô-suê

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sức Ảnh Hưởng Của Đời Sống Tôi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tái Thiết Đời Sống Sau Một Tai Hoạ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tan Vỡ

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Món Quà Xứng Đáng Để Chờ Đợi

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cùng Chạy Với Những Người Vĩ Đại Của Chúa: Sa-ra

Read More »

Mục Sư Trần Mạnh Hùng 20170120

Read More »