Bài giảng Tiếng Việt- mp3

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »

Christmas Event 2018 – EMMANUEL – HTTL Móng Cái

Read More »

Vui Thỏa Với Sự Nên Thánh – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »

CHÚA SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ (16/12/2018)

Read More »

BÁN NƯỚC hay PHẢN QUỐC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Bỏ Thời Giờ Với Chúa 25-11-2018 MS Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

CỨU RỖI LIÊN TỤC sứ điệp: 25-11-2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST sứ điệp 18 – 11 -2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CON TRỜI Trong Máng Cỏ – Truyền đạo Đỗ Ngọc Hòa

Read More »

Giáng Sinh Là Gì…? – Mục sư Lưu Vinh

Read More »