Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Thi Thiên 23, Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi

Read More »

TÌM KIẾM CHÚA sứ điệp 01 / 01 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Lời Tiên Tri Chào Đón Năm Mới 2018

Read More »

PHA BO MOI THAN TUONG| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh -Sửa Soạn Bầu Không Khí Thuộc Linh

Read More »

BÁP TEM THÁNH LINH sứ điệp: 04-06-2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

THÔNG BIẾT CHÚA (16/02/2018)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – 7 Chìa Khóa Để Mở Một Tương Lai Tươi Sáng Hơn

Read More »

CO HO | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

3 bí quyết để biết ý muốn của Đức Chúa Trời

Read More »