Bài giảng Tiếng Việt- video

Chúa thêm sức để phục vụ Chúa ( Cô Mỹ Hiền)

Read More »

HIỂM HỌA THỜ Ơ (20/01/2019)

Read More »

4 Người Phung Rao Tin Lành 15-07-2018 MS Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Thiên Đàng Và Địa Ngục 2015 06 14 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Making The New Year “New” with Tom Holladay

Read More »

Nhận biết Đấng trong chúng ta ( Mục Sư Phong – Hiền)

Read More »

Bí quyết để bước đi trong sự sáng (Jan.13, 2019) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Ao ước sự tuôn đổ cho năm mới (Dec.30,2018) Mục sư Nguyễn Thị Mỹ Hiền

Read More »

Lắng Nghe và Vâng Phục 14-10-2018 MS Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

HỘI THÁNH CẦN GÌ TRONG NĂM MỚI

Read More »