Bài giảng Tiếng Việt- video

Sống Bởi Đức Tin – Mục sư Thái Phước Trường

Read More »

Hội Đồng Bồi Linh Lửa Thiêng X_Mục Sư Phan Vĩnh Cự_Tối T7-09/05/2015

Read More »

BA NGƯỜI MUỐN CHẾT Sứ điệp ngày 05 – 08 – 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

TRỤC XUẤT QUỶ DỮ (19/08/2018)

Read More »

CUỘC CHIẾN TRONG ÂM PHỦ Sứ điệp Ngày 01 / 04 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Nhu Cầu Hay Ước Muốn? | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 18/03/2018

Read More »

AI LÀ ĐẦY TỚ TRUNG TÍN & KHÔN NGOAN (25/03/2018)

Read More »

ALPHA | Bài 1: Đức Chúa Jêsus Là Ai?

Read More »

NGƯỜI BẠN ĐỜI ĐÁNG GHÉT NHẤT | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Ta sẽ ở cùng ngươi ( Feb-12-17) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »