Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục Sư Trương Đình Phong – Kiêng Ăn, Cầu Nguyện

Read More »

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017)

Read More »

THEO GƯƠNG CHÚA JESUS 16 |11 | 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Bài Giảng MS Hứa Trung Tín – Yêu Thương & Tha Thứ

Read More »

HÃY CÓ ĐỒNG MỘT TÂM TÌNH NHƯ CHÚA – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

ĐIỀU ƯU TIÊN MỖI NGÀY – MỤC SƯ ĐINH THIÊN TỨ

Read More »

Có Cha chớ nên có tham tiền

Read More »

ƠN CỨU RỖI VĨ ĐẠI | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI KIÊN NHẪN 12/11/2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Cây Sự Sống

Read More »