Bài giảng Tiếng Việt- video

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »

SỨ ĐIỆP TIN LÀNH GIỮA DÒNG LỊCH SỬ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

HƠN LẼ CÔNG BẰNG (26/08/2018)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời

Read More »

Được Chọn Làm Dân Thánh – Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

Read More »

Tình vợ chồng. Mục sư Trần Thiện Tri. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Vợ Của Lót | Mục Sư Nguyễn Phi Hùng | BGCN 10/12/2017

Read More »

HỒNG ÂN CỨU RỖI – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

BIỂU HIỆN CỦA TÌNH YÊU | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Đời Sống Đổi Mới – Mục sư Chung Tử Bửu

Read More »