Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 11 – Con Rắn Trên Cây Sào (08 – 04 – 2018) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới 2014

Read More »

DÂNG HIẾN CHO CHÚA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm

Read More »

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 03 – Cầu Nguyện Thế Nào? – Phần 01 (09 – 07 – 2017) – HTKDM 2014

Read More »

THIÊN TAI TRONG BẢY NĂM ĐẠI NẠN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Hiểu Biết Chúa 2015 03 29 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Hiện Tại & Tương Lai

Read More »

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI VẪN SỐNG (01/04/2018)

Read More »

Hãy thoả lòng trong hoạn nạn_180107

Read More »

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 03 – Jerusalem Trong Ý Chúa (15 – 01 – 2017) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới 2014

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Năm Mới – Lối Sống Mới – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »