Bài giảng Tiếng Việt- video

MỘNG & THẬT. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Chân Thật

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sự Đáng Tin Của Kinh Thánh

Read More »

BA ĐIỀU KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA (26/11/2017)

Read More »

Rick Warren 2018 – WHAT TO DO WHEN YOU FEEL LIKE GIVING UP PT 1

Read More »

3 bí quyết để biết ý muốn của Đức Chúa Trời

Read More »

Ơn Ngài và được đặt đúng chổ

Read More »

Bài giảng của Mục sư Trần Mạnh Hùng đề tài Thất bại là mẹ của thành công

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI, ĐẤNG BAN ÂN ĐIỂN DƯ DẬT

Read More »

DÂN SỐ KÝ 6:24-26 ( Mùng 1 tết 2018 ) | LDaiên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »