Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Chung Tử Bửu – Bài 29 – Tại Sao Làm Báp-Têm? (12 – 08 – 2018) – Hội Thánh Khởi Đầu Mới 2014

Read More »

Lửa Đốt Cháy 27-05-2018 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

LỢI ÍCH TRONG THỬ THÁCH ( Sep 9, 2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

HÃY CÙNG TÔI CHIẾN ĐẤU (23/09/2018)

Read More »

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Tuổi Già Tuổi Trẻ. Mục sư Nguyễn Anh Tài. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Learn How To Recognize God’s Voice with Rick Warren

Read More »

Lời làm chứng – Cuộc Đời Biến Đổi Của Mục Sư Phạm Đức Trung – Đêm Gala Doanh Nhân

Read More »

Khát Khao Và Nhận Lãnh Đức Thánh Linh – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Theo Ai…? – Mục sư Hứa Trung Tín

Read More »