Bài giảng Tiếng Việt- video

Hôn Nhân và Gia Đình trong Chúa 2015 09 13 Muc Su Liem Ministry Uc Chau ft Ms Lê Hùng

Read More »

NƠI GẶP CHÚA Sứ điệp ngày 17 / 12 / 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng | ĐỪNG BỎ LỠ NƯỚC THIÊN ĐÀNG

Read More »

BIẾN HÓA CUỐI CÙNG Sứ điệp Ngày 03 / 12 / 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Định kiến

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Những Bụi Cây Khô Có Thể Đang Trở Nên Thánh – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

MỘT CON TRẺ SINH CHO CHÚNG TA. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Ham Nong Lai Tinh Yeu – MS Dang Quy The

Read More »

QUYỀN NĂNG CỦA THẬP TỰ GIÁ (21/11/2017)

Read More »

3/19/17 Chúa Làm Tỏ Tường – Mục Sư David Tấn Mai

Read More »