Bài giảng Tiếng Việt- video

Muc su Duyet TV5

Read More »

Đức Chúa Trời: Đấng Ban Quyền Năng và Sức Mạnh – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

ĐẤNG CHRIST CAI TRỊ THẾ GIỚI | LĐTGPÂ (IEM)

Read More »

HẦU VIỆC CHÚA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cách Chúng Ta Sống Xác Định Cách Chúng Ta Tin Chúa

Read More »

MẦU NHIỆM CỦA TIN KÍNH. Ngày 28/ 05 /2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN. Mục sư Trần Thiện Đức. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Muc Su Phong – Tho Phuong That

Read More »

TẦM NHÌN CỦA CHA MẸ (10/09/2017)

Read More »

Điều Tiếp Theo (NEXT) – Muc Su Chuong Thanh Lam (Sáng 30-Dec-14)

Read More »