Bài giảng Tiếng Việt- video

NHỮNG BƯỚC SA NGÃ Sứ điệp 29 / 07 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Lễ Ngũ Tuần 20-05-2018 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

ĂN GÌ ĐỂ ĂN NĂN ? Sứ điệp 12 – 08 -2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

YSRAEL ĐÁNH GÃ KHỔNG LỒ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY VỮNG LÒNG TIN CẬY CHÚA

Read More »

Biết Và Sống Trong Lẽ Thật – Mục sư Nguyễn Hữu Bình

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Người Giữ Anh Em Mình – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Cây gậy quyền năng

Read More »

NHỮNG BƯỚC SA NGÃ Sứ điệp 29 / 07 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

THỬ THÁCH & CÁM DỖ. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »