Bài giảng Tiếng Việt- video

THỂ HIỆN LÒNG TIN (06/05/2018)

Read More »

bai giang cua muc su tran manh hung de tai on Ngai va duoc dat dung cho

Read More »

MANG GÌ ĐẾN NHÀ CHÚA Diễn giả Ms Lữ Thanh Tùng | LĐTGPÂ ( IEM)

Read More »

Đấng chỉ đáp lời cầu nguyện

Read More »

MỤC SƯ FRANKLIN GRAHAM GIẢNG TẠI HÀ NỘI TỐI 8/12/2017

Read More »

Hiểu Biết Chúa 2015 03 29 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng | PHƯỚC CHO NGƯỜI KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sức Mạnh Của Sự Tấn Tới

Read More »

Mục Sư Hội Thánh Tin Lành Chính Thức Lên Tiếng Về ‘Tà Giáo’ Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Read More »

Phát ngôn chính thức của Hội Thánh Tin Lành Hà Nội về tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ

Read More »