Bài giảng Tiếng Việt- video

NHỮNG BƯỚC SA NGÃ Sứ điệp 29 / 07 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

THỬ THÁCH & CÁM DỖ. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

NGÔI SAO MAI CUỘC CẢI CHÁNH Sứ điệp 05 – 08 – 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM )

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »

LÝ DO PHẢI DÂNG HIẾN (01/07/2018)

Read More »

TA SẼ SAI AI ĐI 21-01-2018 Mục-sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Mục sư Trần Mai bài giảng: ĐỨC THÁNH LINH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Tình yêu thương không hề bị thất bại (July 29, 2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY SỐNG KHÔN NGOAN TRONG KHOẢNG ĐỜI CHÓNG QUA

Read More »

NHÀ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (05/08/2018)

Read More »