Bài giảng Tiếng Việt- video

KÍNH SỢ CHÚA | Bài 6: Vinh Hiển Hầu Đến (John Bevere)

Read More »

HÃY TẤN TƠI TRONG ÂN ĐIỂN (11/02/2018)

Read More »

TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Mục sư Trần Mai bài giảng: ĐỨC THÁNH LINH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Trần Mai bài giảng: ĐỨC THÁNH LINH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Quyền Năng Của Ngũ Tuần

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Bước Đi Trong Thánh Linh

Read More »

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Y-SƠ-RA-ÊN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cây Nho Thật, Kết Nhiều Quả

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – LỜI CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU DẤU

Read More »