Bài giảng Tiếng Việt- video

HAI LẦN BIẾN HÓA sứ điệp 02 – 09 – 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục Sư Trương Đình Phong – Ai Kêu Cầu Danh Chúa Thì Sẽ Được Cứu

Read More »

Cơ Đốc Nhân với tiền bạc của mình ( Apr-02-17) Ms Phùng Thúy Kiều

Read More »

NGƯỜI CÔNG BÌNH CHẾT ĐỜI ĐỜI | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

ĐỘNG LỰC BAN CHO (15/07/2018)

Read More »

Session 1 – Kinh Thánh dạy gì về Hôn nhân, Ly hôn, Tái hôn ? (GS Ánh Tuyết)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khiêm Nhường, Con Đường Dẫn Đến Hạnh Phúc

Read More »

“ĐỨC CHÚA TRỜI DÒ XÉT CHÚNG TÔI” (ms THÁI PHƯỚC TRƯỜNG)

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI CHA CHÚNG TA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Sống Bởi Đức Tin – Mục sư Thái Phước Trường

Read More »