Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục Sư Trương Đình Phong – Ai Kêu Cầu Danh Chúa Thì Sẽ Được Cứu

Read More »

PHẢI LUÔN ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

bai giang cua muc su tran manh hung song hay chet

Read More »

Mục Sư Trương Đình Phong – Ai Kêu Cầu Danh Chúa Thì Sẽ Được Cứu

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng | HÃY ĐẾN NHẬN ÂN PHƯỚC TỪ TRỜI

Read More »

God Knows–Matthew 6:4

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  26/11/2017 God Knows Your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Matthew 6:4 When Denise met a hurting young woman in her church, her heart went out to her and she decided to see if she could help. Every week she …

Read More »

KẺ VÔ HÌNH Sứ Điệp ngày 19 / 11 / 2017| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

NGƯỠNG VỌNG NƠI CHÚA (P1)

Read More »

GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA CUỘC ĐỜI – MỤC SƯ HUỲNH HUYỀN VŨ

Read More »

07-09-17 – MS Ho Hieu Ha – Su Cuu Roi Boi An Sung

Read More »