Bài giảng Tiếng Việt- video

Mơ ước đầu năm ( Feb.11,2018) Mục sư Nguyễn văn Dũng

Read More »

Có Cha chớ nên có tham tiền

Read More »

Cao trọng của sự vinh hiển ( March 04,2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Nhìn sẽ thấy, thấy sẽ lấy (May06,2018) Mục sư Trương Đình Phong

Read More »

Cao trọng của sự vinh hiển ( March 04,2018) Mục sư Phùng Thúy Kiều

Read More »

Đức Thánh Linh – Đức Chúa Trời, Sứ điệp 20 | 05 | 2018 | ( IEM)

Read More »

Tấm lòng người chăn chiên ( June 03, 2018) Mục sư Phùng Mỹ Dợn

Read More »

Khát! 22-04-2018 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Đấng chỉ đáp lời cầu nguyện

Read More »

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI KÍNH SỢ CHÚA (10/06/2018)

Read More »