Bài giảng Tiếng Việt- video

Truyen Giang 1/11 – Mục sư Trần Mạnh Hùng – Cong Dong Hy Vong

Read More »

Chúa làm được mọi sự 23-07-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Lời cầu nguyện Đắc thắng Mục sư Trần Mạnh Hùng

Read More »

BẨY ƠN PHƯỚC LỚN 10-12-2017 MỤC SƯ LIÊM MINISTRY ÚC CHÂU

Read More »

8 nguyên tắc thành công – Mục sư Trần Mạnh Hùng 25-09-16

Read More »

ĐỨC CHÚA TRỜI BẤT LỰC ? Sứ điệp 18 / 03 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM

Read More »

Sự Vâng Lời 21-05-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY ĐỂ CHO NHỮNG KẺ NÀY ĐƯỢC SỐNG

Read More »

PHƯỚC CHO NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA CHỌN 12-11-2017 MỤC SƯ LIÊM MINISTRY ÚC CHÂU

Read More »

GỌI SỰ CHƯA CÓ NHƯ ĐÃ CÓ RỒI

Read More »