Bài giảng Tiếng Việt- video

Bài Giảng Hằng Tuần – Đức Tin Ở Giữa Chặng Đường – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Hiểu Biết Chúa 2015 03 29 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

ĐƯỢC VUI MỪNG TRONG NGÀY CHÚA TÁI LÂM (08/04/2018)

Read More »

Muc Su Khanh P5/Huan Luyen cau nguyen chua lanh 5 of 5

Read More »

Bài giảng của mục sư Trần Đình Ái về cuộc đời của ông trước khi tin nhận Chúa

Read More »

MỞ BẢN THÂN, MỞ THA NHÂN Sứ điệp ngày 08 / 04 / 2018| Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Cần Nhận Biết Đức Chúa Trời | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 08/04/2018

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – NGƯƠI YÊU TA CHĂNG

Read More »

Giao ước

Read More »

Vượt cản trở tiến đên thành công 180311

Read More »