Bài giảng Tiếng Việt- video

CẦU NGUYỆN LÀ GIẢI PHÁP ĐẦU TIÊN (24/09/2017)

Read More »

Mục Sư Đoàn Trọng Hòa – Con Cái Chúa với Lời Chúa

Read More »

Mục sư Nguyễn Thế Hiển giảng luận với đề tài Tin cậy Chúa Hằng Hữu

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Người Đầy Tớ Gái

Read More »

CHÚA TRỌNG DỤNG – 27/01/2019

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Khải Tượng Của Chúa Là Tương Lai Của Chúng Ta

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Mục Đích Và Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện

Read More »

Từ Ân Điển đến Luật Pháp | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (I.E.M)

Read More »

HÃY VƯỢT QUA SỰ CHÁN NẢN NGÃ LÒNG – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

NHỮNG MÓN QUÀ DÂNG LÊN CHÚA (30/12/2018)

Read More »