Bài giảng Tiếng Việt- video

Dâng Cuộc Đời Cho Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 03/09/2017

Read More »

Mục Sư: Huynh Huyền Vũ Chia Sẻ Lời Chúa: NGÃ LÒNG 29 10 2017

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – VƯỢT KHỎI SỰ CHÁN NẢN SỜN LÒNG

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »

ĐỪNG XÉT ĐOÁN NHAU TRONG HỘI THÁNH | LĐTGPÂ ( IEM )

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Động Lực

Read More »

Mục sư Trần Mai, sứ điệp: ĐẤNG SIÊU VIỆT

Read More »

Giá trị tuổi Cao Niên. Bà Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY TẬN DỤNG THỜI GIỜ

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng | PHƯỚC CHO NGƯỜI KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

Read More »