Bài giảng Tiếng Việt- video

ĐẤNG CHRIST CHẾT THAY VÌ CHÚNG TA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Sự Hồi Phục 2015 06 21 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

Bài Giảng Hằng Tuần – Đấng Giải Phóng Và Chiến Thắng – Hội Thánh Tin Lành Hà Nội

Read More »

Nghe Tiếng Chúa 2015 04 09 Muc Su Liem Ministry Uc Chau

Read More »

CHUẨN BỊ CHO THẾ CHIẾN CUỐI CÙNG sứ điệp 25 / 03 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HỠI CHÚA GIÊ SU XIN NHỚ LẤY TÔI

Read More »

Chúa làm được mọi sự 23-07-2017 Mục sư Liêm Ministry Úc Châu

Read More »

CUỘC CHIẾN TÂM LINH. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Sermon-Khi Đức Thánh Linh Hành Động-MS Hồ Hiếu Hạ-Sunday May31-2015

Read More »

Truyen Giang 1/11 – Mục sư Trần Mạnh Hùng – Cong Dong Hy Vong

Read More »