Bài giảng Tiếng Việt- video

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017)

Read More »

Tiếng nói sau cùng. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

LỜI TIÊN TRI VỀ SỰ BỎ ĐẠO (23/10/2016)

Read More »

PHẢI LUÔN ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐƯỢC ỨNG NGHIỆM | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

HIỆP CHỦNG QUỐC THIÊN ĐÀNG | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Ước Mơ Làm Rạng Danh Chúa

Read More »

Muc su Phong- Cơn Bão Cuộc Đời

Read More »

CẢNH GIÁC. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »