Bài giảng Tiếng Việt- video

Điều Tiếp Theo (NEXT) – Muc Su Chuong Thanh Lam (Sáng 30-Dec-14)

Read More »

Vợ Của Lót | Mục Sư Nguyễn Phi Hùng | BGCN 10/12/2017

Read More »

LIÊN MINH NGA & TRUNG HOA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – HÃY TẬN DỤNG THỜI GIỜ

Read More »

ĐẠO CỨU RỖI và KINH THÁNH Ngày 04 / 02 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

VHOPE | Bài Chia Sẻ: Chủ đề “MỚI” – Mục Sư Nguyễn Hữu Bình | Live Concert

Read More »

TỪ THA THỨ ĐẾN GIẢI CỨU 14 / 01 /2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU – Mục sư ĐINH THIÊN TỨ

Read More »

89TKTHN/ Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Đánh thức cho một hướng đi rõ ràng trong đời sống chúng ta

Read More »

Dâng Cuộc Đời Cho Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 03/09/2017

Read More »