Bài giảng Tiếng Việt- video

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Cây Nho Thật, Kết Nhiều Quả

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – LỜI CHÚC CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU DẤU

Read More »

NHỮNG BƯỚC CHÂN CỦA GOMER | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

QUYỀN NĂNG CỦA THẬP TỰ GIÁ (21/11/2017)

Read More »

KÍNH SỢ CHÚA | Bài 3: Vinh Hiển Của Chúa (John Bevere)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Động Lực

Read More »

ĐẠO CỨU RỖI và KINH THÁNH Ngày 04 / 02 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Thi Thiên 23, Chúa Là Đấng Chăn Dắt Tôi

Read More »

TÌM KIẾM CHÚA sứ điệp 01 / 01 / 2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Lời Tiên Tri Chào Đón Năm Mới 2018

Read More »