Bài giảng Tiếng Việt- video

Những tâm tình cuối của mục sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Đức

Read More »

NHỮNG CHÒM SAO Sứ điệp ngày 19/11/2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2017 – Khao Khát Sự Xức Dầu

Read More »

Mục Sư Phong – SỨC MẠNH CỦA LỜI NÓI

Read More »

Hãy Sử Dụng Năng Lực Vô Song Của Lời Nói – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

CHÚA JESUS CẢI CHÁNH bài giảng Ngày 26 / 11 / 2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Sự xung đột – Mục sư Trần Mạnh Hùng

Read More »

HÃY MỜI CHÚA GIÊ XU BƯỚC VÀO – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

TIN LÀNH RA TỪ CÔNG GIÁO HAY CÔNG GIÁO RA TỪ TIN LÀNH | LĐTGPÂ ( IEM)

Read More »

Ê-BẾT-MÊ-LẾT – Mục sư Đinh Thiên Tứ

Read More »