Bài giảng Tiếng Việt- video

TA ĐÃ HY SINH VÌ CON, CÒN CON… (KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ)

Read More »

Sự Bận Rộn Ngăn Cản Đời Sống Chúng Ta Với Chúa | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng | BGCN 16/04/2017

Read More »

MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý NGHĨA. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Bài giảng Mục sư Chu Thế Hiển: Nghe Lời Chúa

Read More »

BIẾT MÌNH THIẾU KHÔN NGOAN TA PHẢI LÀM GÌ? (02/04/2017)

Read More »

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI THÁNH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm (IEM)

Read More »

Giảng Luận Mục Sư Đặng Minh Trí October 26, 2014

Read More »

Ngày 02-04-2017 sứ điêp: BỐN MẢNH ĐẤT | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IE

Read More »

CÁCH VƯỢT QUA CAY ĐẮNG TRONG ĐỜI – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

MỘT ĐỜI SỐNG CÓ Ý NGHĨA. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »