Bài giảng Tiếng Việt- video

Ngày 11/ 09/2016 sứ điệp: SÁCH HÊ-BƠ-RƠ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Chúng ta làm gì với thói nết xấu?

Read More »

ĐẠO VÀ ĐỜI – Mục sư Lâm Văn Minh 16/01/2016

Read More »

TĂNG TRƯỞNG _ Giảng Luận: Mục sư Đinh Thiên Tứ (05/06/2016)

Read More »

Mục sư Hồ Hiếu Hạ – Ai Là Người Yêu Mến Chúa

Read More »

Y-SƠ-RA-ÊN LƯU ĐÀY: sứ điệp 14-05-2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017

Read More »

Tất Cả cho Người Chưa Được Cứu. Mục sư Tôn Thất Bình. HT Tin Lành Orange.

Read More »

MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI SÔNG – Mục sư Tiến sĩ Lâm Văn Minh 9/01/2016

Read More »

ĐƯỢC THỎA ƯỚC MƠ (07/05/2017)

Read More »