Bài Giảng – Audio – Video

Gióp + Người Trung Tín – Mục sư Phan Vĩnh Cự

Read More »

Lời Cầu Nguyện Của Đa-ni-ên | Mục sư Nguyễn Đình Hưng | BGCN 23/04/2017

Read More »

Đức Tin Chiến Thắng – Mục sư Karl Gustav – ĐHNS 03/05/2016 (T5

Read More »

Bài giảng của Mục Sư Trần Mạnh Hùng với đề tài Khoe Sự Hoạn Nạn

Read More »

Learn About The Freedom You Have In Christ with Pastor Samuel Rodriguez

Read More »

Why You Need A Church Family with Rick Warren

Read More »

NHỮNG VIÊN NGỌC BÊN BỜ BIỂN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

“Life is too IMPORTANT to waste” – Rick Warren’s (@RickWarren) Top 10 Rules

Read More »

Dr Charles Stanley – TELL GOD HOW YOU FEEL

Read More »

Đại Hội Phục Hưng 2018 – Khi Trùm Băng Đảng Gặp Chúa Jêsus

Read More »