Bài Giảng – Audio – Video

HÃY YÊN LẶNG! Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

HÃY SỐNG VUI VẺ TRONG MỌI HOÀN CẢNH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

CHUYÊN LÀM ÐIỀU ÁC | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

HUY HOÀNG & SUY TÀN CỦA..

Read More »

Tiếng nói sau cùng. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Mục sư Trần Mai, sứ điệp: ĐẤNG SIÊU VIỆT

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/1_8wm1vzeeU?autoplay=1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>

Read More »

ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT TRONG THẾ GIAN

Read More »

PHÓ THÁC ĐƯỜNG LỐI MÌNH CHO ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

Read More »

NHỮNG SÓNG GIÓ TRONG ĐỜI SỐNG. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Read More »

VUI SỐNG MỖI NGÀY (25/09/2016)

Read More »