Bài Giảng – Audio – Video

ĐIỀU QUÝ GIÁ NHẤT TRONG THẾ GIAN

Read More »

ĐỂ LÒNG NHỜ CẬY CHÚA (25/06/2017)

Read More »

GIEO & GẶT (21/08/2016)

Read More »

BỆNH UNG THƯ | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CƠ ĐỐC NHÂN CHUẨN BỊ THAM CHÍNH | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

CHIM ĂN THỊT CỦA CHÚA TRỜI 14/05/2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

LỜI TIÊN TRI CUỐI CÙNG | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Lắng nghe tiếng Chúa. Mục sư Trần Thiện Tri. HT Tin Lành Orange.

Read More »

LỜI CHÚA NGỌT NGÀO CHÂN THẬT. Truyền Đạo Hồ Long. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Sức mạnh của Sự Cầu Nguyện. Mục sư Lê Thế Đinh. HT Tin Lành Orange

Read More »