Bài Giảng – Audio – Video

CẢNH GIÁC. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – Đức Tin Phải Đi Đôi Với Việc Làm

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh -Sửa Soạn Bầu Không Khí Thuộc Linh

Read More »

CHỚ LO PHIỀN (14/05/2017)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bay Như Chim Ưng

Read More »

ĐƯỢC RỒI MẤT… (20/08/2017)

Read More »

Bồi Linh – Mục sư Trần Mạnh Hùng – Cong Dong Hy Vong

Read More »

MẤT PHƯỚC sứ điệp 16 /07/2017 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

HÃY CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI QUÁ TRỄ – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

CHÚA SỐNG TRONG TÔI. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange

Read More »