Bài Giảng – Audio – Video

HỘI THÁNH ĐẤNG CHRIST sứ điệp 18 – 11 -2018 | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Choosing The Right Guide For Your Life with Rick Warren

Read More »

THIÊN TAI TRONG BẢY NĂM ĐẠI NẠN | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Expect The Best And Plan For The Worst with Tom Holladay and Sam Yoon

Read More »

Learn About Sharing The Good News with Pastor Tom Holladay

Read More »

8/28/18 MS Trần Mạnh Hùng – Sự Tương Giao Với Đức Thánh Linh

Read More »

Thần Của Chúa Ngự Trên Ta 2015 02 01 Muc Su Liem Ministry

Read More »

Rick Warren Sermons – Stop Forming Inappropriate Relationships With Unbelievers

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Ca Ngợi , Cảm Tạ, Tiếp Nhận Ơn Chúa

Read More »

Rick Warren Sermons – Remember What God Has Done And Promised

Read More »