Bài Giảng – Audio – Video

Bài giảng video Mồi của Satan – Mục sư John Bevere

Read More »

Hãy Nếm Trải Đức Chúa Trời Tốt Lành – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Hãy thoả lòng trong hoạn nạn_180107

Read More »

CÔNG DÂN NƯỚC THIÊN ĐÀNG NHÀ NƯỚC TIN LÀNH | LĐTGPÂ ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Đức Chúa Jêsus Là Đức Chúa Trời

Read More »

Loving The People You Might Overlook with Rick Warren

Read More »

Relationship with the Holy Spirit; John Bevere

Read More »

Trọng Tâm Cuộc Đời Bạn? – Mục sư Đinh Thiên Tứ

Read More »

HÃY CÓ ĐỒNG MỘT TÂM TÌNH NHƯ CHÚA – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Có Thực Sự Tin Chúa Tái Lâm Không

Read More »