Bài Giảng – Audio – Video

TỘI LỖI CHƯA ĐƯỢC ĐẦY DẪY | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

God Will Show You His Will Dr Charles Stanley

Read More »

HÃY GIỮ MÃI TÌNH YÊU BAN ĐẦU – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

HÃY ĐI XUYÊN QUA NHỮNG BỨC TƯỜNG NGHỊCH CẢNH – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

LỜI CHÚA CÁCH ÁP DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG | LĐTGPÂ (IEM

Read More »

LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

KẾT QUẢ VÔ SONG CỦA ĐỨC TIN – Mục sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

CHÚA CHẲNG HỀ QUÊN TIẾNG KÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỐN CÙNG (26/03/2017)

Read More »

PHƯƠNG TIỆN VẬT CHẤT – LỢI & HẠI (18/06/2017)

Read More »

Chèo ngược gió ( 5/30/2017) Ms Trần Mạnh Hùng

Read More »