Bài Giảng – Audio – Video

DÂN SỐ KÝ 6:24-26 ( Mùng 1 tết 2018 ) | LDaiên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Sống Tự Do – Sống Trong Mối Liên Hệ Với Đức Chúa Trời

Read More »

How God Can Bless a Broken Heart With Pastor Rick Warren

Read More »

Heaven New Jerusalem John Bevere Hour 6

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Tan Vỡ

Read More »

KINH THÁNH LÀ LỬA | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Rick Warren Sermons – Give Whole Mind To Do Anything

Read More »

Repentance | Killing Kryptonite | John Bevere at Church for All Nations

Read More »

Hãy Tìm Cầu Sự Hiểu Biết và Khôn Ngoan – Mục Sư Nguyễn Phi Hùng

Read More »

Sermon_Ai Hát? Hát Cho Ai?_MS Hồ Hiếu Hạ_Saturday-12-10-2017

Read More »