Bài Giảng – Audio – Video

LỜI CHÚA TRONG ĐỜI SỐNG. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

HIỆP CHỦNG QUỐC THIÊN ĐÀNG | Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm ( IEM)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Ước Mơ Làm Rạng Danh Chúa

Read More »

Muc su Phong- Cơn Bão Cuộc Đời

Read More »

CẢNH GIÁC. Mục sư Nguyễn Thỉ. HT Tin Lành Orange.

Read More »

Mục sư Nguyễn Phi Hùng – Đức Tin Phải Đi Đôi Với Việc Làm

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh -Sửa Soạn Bầu Không Khí Thuộc Linh

Read More »

CHỚ LO PHIỀN (14/05/2017)

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bay Như Chim Ưng

Read More »

ĐƯỢC RỒI MẤT… (20/08/2017)

Read More »