NGHE GIẢNG LUẬN TIẾNG VIỆT -VIDEO & MP3- nhiều tác giả ngày 15/5/2019

Một Cái Ôm Chân Tình
Phi-líp 4:10-20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Thái Hậu Bị Cách Chức
2 Sử-ký 15:8-19
Mục Sư Lâm Văn Minh

Bản Tính Đức Chúa Trời – Ân Điển – Chữa Lành
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu

Người Được Cứu
Khải-huyền 7:1-17
Mục Sư Lê Văn Thái

Lời Cuối
Giăng 19:25-30
Mục Sư Nguyễn Thỉ

Trải Nghiệm Cuộc Đời Với Chúa
Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *