NGHE NHẠC THÁNH VIDEO — 4/3/2021

🔴30 Nhạc Thánh – Hymn Songs

Tuyển Tập “Thánh Ca Hy Vọng” – những bài Thánh Ca hay nhất của Isaac Thái

Der Herr segne dich – SoulDevotion Music – Kilianskirche Mundelsheim

Thánh Ca: Tay Trắng Ra Đi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

MV Thánh Ca Studio ] Cho Con Thấy Chúa – Sr. Hiền Hòa ||Ca Sỹ Thanh Hoài ||

Amazing Grace (My Chains Are Gone) | Karolina Protsenko | Singing and Playing Violin

Thánh Ca: Khúc Cảm Tạ – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Thánh Ca: Đừng Tuyệt Vọng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *