Nhạc Thánh – Audio – Video

NỖI LO SỢ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/04

NỖI LO SỢ TRONG CƠN ĐẠI DỊCH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/04 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-4/200428-TNHN-LO-SO-DICH-COVID19.mp3 Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang khiến cho thế giới hỗn loạn, làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Không ai dám khẳng định rằng mình không lo sợ trong hoàn cảnh này. Qua những câu chuyện …

Read More »