Nhạc Thánh – Audio – Video

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 21/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:15 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 20/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:14 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 12/9/2020 Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa sách Ma-thi-ơ Mỗi ngày một ĐOẠN Kinh Thánh Bản Hiệu Đính – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng Ma-thi-ơ 1:6 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động …

Read More »

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/8/2020

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 31/8/2020 Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa. Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. …

Read More »

Quyền Phép Trên Satan (2)

Quyền Phép Trên Satan (2) Thứ hai : Chúa Giê-xu phán rằng nhân danh Chúa chúng ta sẽ nói tiếng mới. Kinh Thánh nói rằng khi các môn đồ đầu tiên nhận sự Báp-tem bằng Đức Thánh Linh thì hết thảy đều nói các thứ tiếng khác Khi bạn ăn …

Read More »