Nhạc Thánh – Audio – Video

CÁC ÂN TỨ THUỘC LINH

Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ Ê-phê-sô 4:7 Vợ của một mục sư đồng nghiệp đến với tôi trong nước mắt vì kiệt sức. Abbey rất muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình, nhưng cô …

Read More »