Nhạc Thánh – Audio – Video

ĐỪNG TRỞ NÊN QUÈ QUẶT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/11

ĐỪNG TRỞ NÊN QUÈ QUẶT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191112-TNHN-DUNG-TRO-NEN-QUE-QUAT.mp3 Trong cuộc sống hằng ngày, đôi khi chỉ vì một chút bất cẩn của bản thân hay của ai đó mà chúng ta có thể bị ngã và trở nên què quặt. Nhưng trong đời sống thuộc linh, dù …

Read More »