Ca Ngợi- video

Nghe Nhac Thanh Video, ngay 20/4/2019

MUÔN THU KHÔNG ĐỔI THAY – UNCHANGING GOD | NISSI WORSHIP 03.02.2018 VUA JESUS ĐẮC THẮNG – JESUS OVERCAME [OFFICIAL MV] VHOPE | Thánh Ca 651: Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng – Naomi | Chạm – Live Acoustic VHOPE | Thánh ca 267: Chỗ Kẽ Đá Vững …

Read More »

NGHE NHẠC CA NGỢI CHÚA – ngày 16/4/2019

Vâng theo Chúa. Ban Thờ Phượng. HT Tin Lành Orange. Trong tay Chúa. Ban Thờ Phượng. HT Tin Lành Orange. THỜ PHƯỢNG – CẦU NGUYỆN CHO VIỆT NAM [Lần 1 – 05/2016] MUÔN THU KHÔNG ĐỔI THAY – UNCHANGING GOD | NISSI WORSHIP 03.02.2018 Worship “Lửa Thiên Cháy Lên”

Read More »

NGHE NHẠC THÁNH TIN LÀNH VIDEO – NGÀY 16/4/2019

Giêsu Yêu Ngài Trên Cả Mọi điều – Tina Luu LẠY CHÚA CON KHAO KHÁT NGÀI [ACOUSTIC VERSION] – Lê Nguyệt Anh (St: Samuel Thái) VHOPE | Thánh Ca 651: Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn Trong Lòng – Naomi | Chạm – Live Acoustic VHOPE | Thánh Ca 791: …

Read More »