Nhạc Ms Trần Văn Trọng

Mua Thu Cảm Tạ

Quý vị muốn dowload bài hát PDF nầy, xin bấm dưới đây. Xin Chúa ban phước. 2019. mua thu cam ta Mùa Thu Cảm Tạ (2019) 1. Thu về lá vàng rơi rụng đầy sân, tiếng chim thanh thoát trên cành, bàn tay Cha tô điểm diệu kỳ, Ngài ban …

Read More »

Lời Tạ Ơn (Sáng tác: Mục Sư Trần Văn Trọng)

Lời Tạ Ơn (WORD OF THANKS) 1. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, tạ ơn Chúa vì có Chúa đồng hành, bươn trên sỏi đá mà lòng vẫn bình an, tâm con vui thỏa hạnh phước vô biên. Nhìn lại quãng đường con đã đi qua, được Ngài …

Read More »