Nhạc Ms Trần Văn Trọng

Hãy Tha Thứ Cho Nhau

Quý vị muốn dowload bài hát PDF nầy, xin bấm dưới đây. Chúa ban phước. 2019 HAY THA THU CHO NHAU LỜI BÀI HÁT “HÃY THA THỨ CHO NHAU” 1. Làm người ai cũng có lỗi lầm Lựa lời êm dịu mà khuyên bảo nhau Như Chúa tha thứ cho …

Read More »

Ngợi Khen Đức-Giê-Hô-Va

Qúy vị muốn download bài hát file PDF nầy, xin ấn dưới đây: 2019.pdf KHA NGOI KHEN DUC GIE HO VA 1 LỜI BÀI HÁT “NGỢI KHEN ĐỨC-GIÊ-HÔ-VA” dựa theo Thi-Thiên 134 Khá ngợi khen Đức-Giê-hô-va Ha-lê-lu-gia – Ha-lê-lu-gia- Ha-lê-lu-gia Hỡi các tôi tớ Đức-Giê-hô-va là kẻ đứng trong nhà …

Read More »

Đời Người Là Cát Bụi

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam Brooklyn New York. 140 Devoe ST, Brooklyn, NY 11211 Bích Hà ca Ngợi Chúa trong ngày Thánh Nhật, 29/9/2019 Bài hát này được sáng tác bởi Mục Sư Trần Văn Trọng 2019 Đời Người Là Cát Bụi Chúa tạo nên con, giữa …

Read More »

Đời Người Là Cát Bụi

 Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Việt Nam          Brooklyn New York. 140 Devoe ST, Brooklyn, NY 11211 Bích Hà ca Ngợi Chúa trong ngày Thánh Nhật,  29/9/2019 Bài hát này được sáng tác bởi Mục Sư Trần Văn Trọng 2019 Đời Người Là Cát Bụi Chúa tạo nên …

Read More »