Nhạc Ms Trần Văn Trọng

Đời tôi có Chúa-Tiếng Chúa vọng về-nhạc thánh ca

Read More »

Bước về nhà Cha – nhạc thánh – Tiếng Chúa vọng về

Read More »

Tình Chúa Cao Vời-Tiếng Chúa Vọng Về-Nhạc thánh

Read More »

Tình Chúa Cao Vời-Tiếng Chúa Vọng Về-Nhạc thánh

Read More »

Tình Yêu Giesu – Tiếng Chúa Vọng Về – Nhạc Thánh

Read More »

Hạt bụi là con – Tiếng Chúa Vọng Về – Nhạc Thánh

Read More »

Hãy Đến Với Chúa – Ngọc Thu

Read More »

Read More »

HÃY ĐẾN VỚI CHÚA

Read More »

Hay vui len di -To Ha – Thanh Ca Tin Lanh

Read More »