Thờ Phượng- video

VUA ĐỜI ĐỜI * VÌ GIÊ SU SỐNG

Read More »

Ngợi Khen Chúa

Read More »

Sunday Praise and Worship – July 10, 2016 (Morning)

Read More »

Sunday Praise and Worship – July 17, 2016 (Afternoon)

Read More »

Xin Thần Linh Đến

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 11, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 11, 2017 (Morning)

Read More »

Sunday Praise and Worship – June 04, 2017 (Morning)

Read More »

[CẢM NHẬN CỦA CON – NGÀY HIẾU KÍNH CHA MẸ 2015]

Read More »

Ngay Hieu kinh cha me

Read More »