Nhạc Thánh – Audio – Video

Verse of the Day—Proverbs 3:5-6

Verse of the Day for Tuesday, June 6, 2017 [ Previous Devotionals ] Trust in the LORD with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge him, and he will make your paths straight. —Proverbs 3:5-6 Thoughts on Today’s Verse… Trust. It can’t …

Read More »

Sunday Praise and Worship – May 14, 2017 (Morning)

Read More »

Praise and Worship – May 14, 2017

Read More »

21May2017 Praise and Worship

Read More »

May 28, 2017 Sunday Praise and Worship

Read More »

Perfect Peace (Anh & Việt)

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  4/6/2017 Perfect Peace Peace I leave with you; my peace I give you. John 14:27 A friend shared with me that for years she searched for peace and contentment. She and her husband built up a successful business, so she was able to buy a big …

Read More »

Sunday Praise & Worship (28 May 2017)

Read More »

Sun Praise & Worship (14 May 2017)

Read More »

Nhạc thánh online

  Hỡi người khắp thế gian, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va  

Read More »

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả

Nghe Bài Giảng Nhiều Tác Giả BỐN THỂ LOẠI NÊN THÁNH – Mục sư ĐINH THIÊN TỨ (14-6-2015).mp3 Người Tin Chúa Và Tiền Bạc – Mục Sư Trần Thiện Đức Đức Chúa Trời Ở Đâu – Ms. Đoàn Trung Chánh GIỐNG-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Lâm-Văn-Minh- Món-Quà-Vô-Giá-Ms.-Phan-Vĩnh-Cự Sự-Thờ-Phượng-Thật-Ms-Nguyễn-Thỉ ĐỒNG-ĐI-VỚI-CHÚA-Sứ-Điệp-Mục-Sư-Bùi-Ngọc-Hương- Bức-Màn-Bị-Xé-Làm-Đôi-Ms.-Hồ-Hiếu-Hạ Phước-Giành-Lấy-Hay-Cầu-Xin-Ms.-Đỗ-Việt-Hùng Ai_chac_chan_duoc_ich_loi – MS Nguyen …

Read More »