Nhạc Thánh – Audio – Video

Sunday Praise and Worship – December 11, 2016 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – December 25, 2016

Read More »

Ca sĩ trẻ Đà Nẵng dâng giọng hát để rao truyền Tin lành

Read More »

HẠT BỤI LÀ CON

Read More »

Xuân đến bên nhà

Read More »

Quỳ Bên Chân Chúa- Orange Community Baptist Church 3/13/16

Read More »

Jenny N. Phan – Giọt Sương Yêu Thương

Read More »

Jenny N. Phan – Lời Nguyện Cầu Cho Dân Tộc Việt Nam

Read More »

Jenny N. Phan – Ngày Chủ Nhật

Read More »

Jenny N. Phan – Người Cha Tuyệt Vời

Read More »