Nhạc Thánh – Audio – Video

Medley (Walking in the light of God, Awesome God, Lữa Thiêng Cháy Lên)

Medley (Walking in the light of God, Awesome God, Lữa Thiêng Cháy Lên) HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE …

Read More »

Mùa Xuân Đã Đến

Mùa Xuân Đã Đến HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Chúc Mừng Năm Mới

Chúc Mừng Năm Mới HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: [email protected] Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE JERSEY CITY, NJ 07305

Read More »

Nhạc Thánh Tổng Hợp 04 – mp3

Nhạc Thánh Tổng Hợp 04 – mp3 ” Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va”

Read More »

Nhạc Thánh Tổng Hợp 03 – mp3

” Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va”

Read More »

Nhạc Thánh Tổng Hợp 02 – mp3

” Hỡi người khắp thế gian khá hát ngợi khen Đức Giê-hô-va”

Read More »

TẠI SAO CHÚA ĐẾN

Read More »

CHÚA ĐẾN ĐEM BÌNH AN

Read More »

HÁT CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA

Read More »

KHÚC CA THIÊN ĐÀNG

Read More »