Nhạc Thánh – Audio – Video

Lạy Chúa Con Khao Khát Ngài

Read More »

Till I See You

Read More »

RICK WARREN 2018 – BALANCED LIFE, PART 1

Read More »

Watchful Care–(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 23/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

How To Put Life Together When It Falls Apart with Tom Holladay

Read More »

Đức Thánh Linh (T1) – Ingrid

Read More »

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu – Nô- ê

Read More »

“Let us Walk by the Spirit” ~Pastor John Piper

Read More »

Hô-sa-na (Hosanna)

Read More »

Here I Am To Worship – Tim Hughes (Fingerstyle Guitar Cover by Albert Gyorfi) [+TABS]

Read More »