Nhạc Thánh – Audio – Video

09-02-2017 HDLT 12- Worship

Read More »

09-01-17 HDLT12 – Friday Praise & Worship – HT Cong Dong

Read More »

Sunday Praise and Worship – September 3, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 27, 2017 (33rd Anniversary)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 27, 2017 (33rd Anniversary)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 20, 2017 (Morning)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 20, 2017 (Morning)

Read More »

Verse of the Day—Romans 8:28

Verse of the Day for Monday, August 28, 2017 [ Previous Devotionals ]   And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. —Romans 8:28 Thoughts on Today’s Verse… Bad stuff happens in life. Satan has a …

Read More »

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín

Bài học từ phần mở đầu của các thư tín Trần Đình Tâm   Trong tổng số 13 thư tín sứ đồ Phao-lô viết trong Tân Ước, thư của Gia-cơ, thư của Phi-e-rơ, thư của Giăng và thư của Giu-đe, nếu căn cứ vào đối tượng nhận thư, chúng ta …

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 6, 2017

Read More »