Nhạc Thánh – Audio – Video

In Jesus Name – Israel Houghton – Lakewood Church

Read More »

VHOPE |Thánh ca 731: Ánh Sáng Cho Đời – Nenita & Thanh Trúc | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 253: Giê-xu Là Bạn Thật – Thụy Long & Greg Bostock | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Tâm Linh Tôi, Yên Ninh Thay – Greg & Glenda Bostock, Thanh Trúc | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Nguồn Sự Sống – Tiểu Linh & Phương Lý | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 258: Ôi Chúa, Đấng Tôi Cần Luôn – Siu Y Kao | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca 253: Giê-xu Là Bạn Thật – Thụy Long & Greg Bostock | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Nguồn Sự Sống – Tiểu Linh & Phương Lý | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Gặp Chúa – Naomi, Phương Lý & Thanh Trúc | CHẠM – Live Acousti

Read More »

VHOPE | Thỏa Vui Trong Ngài – Naomi , Thanh Trúc & Phương Lý | CHẠM – Live Acoustic

Read More »