Nhạc Thánh – Audio – Video

VHOPE |Thánh ca 731: Ánh Sáng Cho Đời

Read More »

VHOPE | Hoa Huệ Trong Trũng – Trà My, Yến Trang, Tiểu Linh & Thanh Trúc | CHẠM – Live Acoustic

Read More »

VHOPE | Thánh Ca: Thánh Kinh Âm Nhạc – Như Trang, Thanh Trúc & Yến Trang

Read More »

Chạm Lòng Con

Read More »

09-02-2017 HDLT 12- Worship

Read More »

09-01-17 HDLT12 – Friday Praise & Worship – HT Cong Dong

Read More »

Sunday Praise and Worship – September 3, 2017 (Afternoon)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 27, 2017 (33rd Anniversary)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 27, 2017 (33rd Anniversary)

Read More »

Sunday Praise and Worship – August 20, 2017 (Morning)

Read More »