Những người không được nghe về Chúa Jesus có được cứu?

Những người không được nghe về Chúa Jesus có được cứu?

Trần Đình Tâm

 

Nhiều người nêu lên những thắc mắc như sau:

1. Những người sống trong khoảng thời gian trước khi Chúa Jesus hoàn thành sự chuộc tội cho nhân loại trên thập tự giá, những người nầy không biết gì về sự cứu rỗi qua Chúa Jesus, những người nầy có được cứu không?

2. Ngày nay, mặc dù sự cứu rỗi đã được hoàn tất tại thập tự giá, Tin Lành được rao giảng khắp nơi, nhưng cũng còn có rất nhiều người trên khắp thế giới chưa được nghe Tin Lành mà đã qua đời, những người nầy có được cứu không?

Đối với những người có cơ hội đọc Kinh Thánh, được nghe về sự cứu rỗi trong Chúa Jesus, những người nầy đã được đối diện với chân lý cứu rỗi, họ sẽ được cứu nếu tin nhận Chúa Jesus; nếu khước từ sẽ không được cứu:

Mác 16:15,16: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.”

Khải Huyền 20:8: “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.”

Đối với những người đã qua đời mà lúc còn sống, họ chưa được nghe về Chúa Jesus, cũng không có cơ hội đọc Kinh Thánh, đến ngày họ sống lại để chịu sự phán xét, Đức Chúa Trời sẽ căn cứ vào 2 điều sau đây:

1. Sự nhận biết về Đấng Tạo Hóa bởi sự quan sát tạo vật trong thiên nhiên:

       “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã bày tỏ ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được.” (Rô-ma 1:19,20)

Đức Chúa Trời có bày tỏ về Ngài qua tạo vật trong thiên nhiên để con người có thể nhận biết về Ngài. Vũ trụ bao la với hàng triệu dãi thiên hà, chúng chuyển động nhịp nhàng và trật tự; vô số các chủng loại cầm thú trên mặt đất, chim bay trên trời, cá dưới nước, sinh vật dưới biển; cảnh tượng thiên nhiên đẹp đẽ với muôn loài cây cối, thảo mộc, hoa thơm, trái cây v.v… tất cả được cấu tạo một cách tinh vi ảo diệu về chức năng, hình dáng, và màu sắc. Khi con người quan sát vạn vật trong thiên nhiên,  con người buộc phải nhìn nhận có Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên mọi vật cùng những nguyên lý hoạt động hoàn hảo của chúng. Từ lúc bắt đầu nhận thức về sự hiện hữu về một Đấng Tạo Hóa, con người có ý thức tiếp tục tìm hiểu thêm về Ngài. Đó chính là những điểm khởi đầu đưa con người đến sự cứu rỗi.

Công Vụ Các Sứ Đồ 17:26,27 cho thấy con người có thể nhận biết được Thiên Chúa và tìm kiếm Ngài: “Từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn định thời kỳ và ranh giới cho họ cư trú, để họ dò dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta.”

Đối với những người nhận biết có Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài, Chúa biết tấm lòng của những người nầy, chắc chắn họ sẽ được cứu trong ngày sau rốt. Công Vụ Các Sứ Đồ 16:14 cho thấy một người phụ nữ tên Ly-đi, ở thành Phi-líp, là người ngoại bang, trước khi bà có cơ hội nghe Tin Lành, bà đã nhận biết Đức Chúa Trời và đã từng thờ phượng Ngài: “Có một người trong bọn đó nghe chúng ta, tên là Ly-đi, quê ở thành Thi-a-ti-rơ, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời.”

Tuy nhiên, không phải ai cũng đáp ứng tốt đối với sự bày tỏ của Thiên Chúa qua thiên nhiên. Vẫn còn nhiều người khước từ sự hiện hữu của Thiên Chúa, thay vì thờ phượng Thiên Chúa, cầu khẩn Thiên Chúa, tìm hiểu Thiên Chúa (qua Kinh Thánh, qua Tin Lành được rao giảng ngày nay) họ lại phục vụ, quỳ lạy, cầu khẩn những vật do Thiên Chúa tạo nên: “vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và phục vụ các loài được dựng nên thay cho Đấng dựng nên.” (Rô-ma 1:25)

Chúng ta thấy không phải vì Đức Chúa Trời không bày tỏ về Ngài cho nhân loại hiểu biết, nhưng chính vì con người ngoan cố, kiêu ngạo, lòng họ cứng cỏi, họ cố ý bịt tai để không muốn nghe lẽ phải, bịt mắt không muốn nhìn thấy chân lý. Do đó, Lời Chúa cho biết khi đối diện với Thiên Chúa, những người đó không thể biện hộ cho mình được. “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại” (Rô-ma 1:21,22). Những người như thế nếu không ăn năn chắc sẽ không được cứu.

2. Sự nhận biết về ĐÚNG và SAI bởi lương tâm.

     “Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm của họ làm chứng cho luật pháp, còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc mình, khi thì bênh vực cho mình.” (Rô-ma 2:14,15)

Lương tâm (conscience) là “sự nhận thức của con người về điều ĐÚNG và điều SAI theo chính suy nghĩ và hành động của người đó” (Dựa theo định nghĩa của Oxford Advanced Leaner’s Dictionary). Con người do Đức Chúa Trời tạo dựng nên, Ngài tạo dựng con người có sự tự do, có lương tâm (cùng nhiều khả năng quý giá khác). Do đó, nhờ vào lương tâm, con người có khả năng nhận biết điều gì tốt lành, đạo đức, phải lẽ và điều gì xấu xa, gian ác, vô luân.

Những ai chưa được nghe về sự cứu rỗi trong Chúa Jesus, nhưng tâm trí của họ hướng về điều thiện, nếp sống của họ bày tỏ tình yêu đối với người chung quanh, cách cư xử của họ công bằng và chân thật đối mọi người v.v… Chúng ta không biết họ là những ai nhưng Đức Chúa Trời biết rõ, Ngài ghi nhận công việc của họ và họ sẽ được cứu trong ngày Chúa phán xét. Lời dạy của Chúa Jesus cho dân chúng trong Ma-thi-ơ 5:3-10 chứng minh điều đó:

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 
Phước cho  những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!
Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất! 
Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ! 
Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! 
Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!
Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những  kẻ ấy!”

Chúng ta nên nhớ lúc Chúa Jesus dạy đoàn dân bài học nêu trên, Ngài chưa bước lên thập tự giá, dân chúng lúc đó chưa có ý niệm gì về sự chuộc tội của Chúa Jesus trên thập giá. Do đó, chúng ta có thể kết luận rằng những ai sống theo tiêu chuẩn Chúa Jesus đưa ra chắc chắn sẽ được cứu. Những lời dạy của Chúa Jesus chắc chắn sẽ là những mẫu mực trong ngày Chúa phán xét đối với những ai chưa được nghe Tin Lành mà đã qua đời.

Ngoài những người được trực tiếp nghe lời Chúa dạy vào thời đó, chúng ta phải kể đến còn rất nhiều người trên thế giới vào thời đó, thời trước đó và thời hôm nay chưa bao giờ được nghe, được biết những điều ấy, nhưng bởi lương tâm, họ ý thức được điều gì tốt đẹp nên làm, và họ quyết định sống theo tiêu chuẩn đó, là điều mà lương tâm họ mách bảo. Những người như vậy được Chúa kể là có PHƯỚC và kèm theo những lời hứa như “được nước thiên đàng”; “được Chúa thương xót”; “được nhìn thấy Đức Chúa Trời”; “được gọi là con Đức Chúa Trời” v.v… những lời hứa như thế đồng nghĩa với sự cứu rỗi. Chắc chắn những người có nếp sống cao đẹp như trên sẽ được Chúa cứu mặc dù có thể họ chưa bao giờ nghe đến Tin Lành.

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ kể trường hợp của Cọt-nây, ông là một người ngoại bang, nhưng ông kính sợ Chúa và làm điều công bình, Chúa biết rõ ông và Chúa cho ông có cơ hội được nghe Tin Lành. Phi-e-rơ nói về ông như sau: “Phi-e-rơ bèn mở miệng nói rằng: Quả thật, ta biết Đức Chúa Trời chẳng thiên vị ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ Ngài và làm sự công bình, thì được đẹp lòng Chúa.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:34,35). Bất cứ ai có nếp sống giống như Cọt-nây sẽ được Chúa thương xót.

Theo Lu-ca 16:19-31, Chúa Jesus kể câu chuyện về người giàu và người nghèo tên La-xa-rơ (Xin lưu ý: Đây là một câu chuyện thật chứ không phải là một thí dụ hay ẩn dụ). Chúng ta biết sau khi chết, người giàu ở nơi khổ hình, còn La-xa-rơ ở nơi hạnh phước. Tại sao người nhà giàu phải ở nơi khổ hình? Có phải vì người đó không tin Chúa Jesus chăng? Không! Không phải vậy (ông ấy không biết gì về Chúa Jesus và sự chuộc tội của Ngài, hơn nữa Chúa Jesus chưa hoàn thành sự cứu rỗi tại thập giá.) Người nhà giàu ở nơi khổ hình vì ông đã sống ích kỷ, ông không có lòng thương xót La-xa-rơ là người nghèo khó, câu 21 chứng minh điều đó: La-xa-rơ nằm trước cửa người giàu, “ông ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống”

Chúng ta chú ý, người nhà giàu ăn no nê nhưng vẫn còn dư thừa thức ăn. La-xa-rơ ước ao (ước ao chứ không được ăn) được ăn thức ăn dư thừa trên bàn người giàu, nhưng ngươi giàu không cho La-xa-rơ thức ăn thừa mứa ấy. Nếp sống người giàu trái ngược với tiêu chuẩn đạo đức mà Thiên Chúa đặt để trong lòng người. Đó là lý do người giàu ở nơi khổ hình. Từ đó, chúng ta cũng dễ suy luận ra lý do La-xa-rơ được ở nơi phước hạnh mặc dù Kinh Thánh không nói rõ: Không phải vì La-xa-rơ tin Chúa Jesus, sự kiện ông được ở nơi phước hạnh cho thấy những người không bao giờ được nghe về Tin Lành vẫn có cơ hội được cứu.

B. Kết luận.

Đức Chúa Trời là Tình Yêu (I Giăng 4:8), Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất trong hồ lửa nhưng muốn tất cả mọi người ăn năn để được cứu (II Phi-e-rơ 3:9).Ngài luôn luôn mở ra những cơ hội để con người nhận biết về Ngài và tìm kiếm Ngài. Bất cứ ai có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật, chắc chắn sẽ được gặp lẽ thật, vì “Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 2:4). Những người không được cứu không phải vì Chúa không cho họ cơ hội hay Chúa cư xử bất công, nhưng vì lúc còn sống, họ đóng chặt cửa lòng và từ chối lẽ thật mà họ được thấy. Do đó, khi đối diện với tòa án của Đức Chúa Trời, ai cũng phải ngậm miệng lại trước sự phán xét công bình của Chúa mà không thể biện minh được gì cho mình. “Ngài sẽ lấy công bình đoán xét thế gian. Dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc.” (Thi Thiên 9:8)

Tháng 11, 2017

tamtran1561@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *