Niềm Tin Minh Họa

Phá Thai Là Sai Trái

PHÁ THAI Mười Lý Do Trong Kinh Thánh Giải Thích Vì Sao Điều Này Là Sai Trái Bản quyền thuộc về James L. Melton Trước khi có quyết định của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ gọi là Roe vs. Wade vào năm 1973, có khoảng 500,000 vụ phá thai …

Read More »

Sự Tha Hóa Của Một Nền Giáo Dục

Sự Cần Thiết Có Một Chương Trình Nghị  Sự Thảo Luận Về Giáo Dục Cộng Đồng? Đất nước của chúng ta đang dần trôi dạt ra khỏi Đức Chúa Trời và các lẽ thật của Ngài. Những người tiên phong theo Cơ-đốc giáo đã thành lập quốc gia, thiết lập …

Read More »

Thế Giới Và Hội Thánh Đang Đi Về Đâu? – Phần Hai

Bài trước: http://nguonsuoitamlinh.net/the-gioi-va-hoi-thanh-dang-huong-den-dau.html Thế Giới Và Hội Thánh Đang Đi Về Đâu? – Phần Hai   Trong Phần 1, chúng ta đã xem những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết sẽ diễn ra trong thời kỳ cuối cùng ngay trước khi Chúa Giê-su Christ tái lâm. Trọng tâm của …

Read More »

Không Bao Giờ Thỏa Hiệp Với …

http://huongdi.today Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Rô-ma 8:37 Khi đề cập đến Đa-ni-ên giữa vòng những người đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể nghe những phản hồi khác nhau. Một số sinh viên nghiên cứu các …

Read More »

Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời

Đặc Tính Số Một Của Đức Chúa Trời Khi nghĩ đến việc viết chung với những người ham thích truyền bá tin lành cho đồng hương, tôi để ý đến những ý kiến lạ của Mục Sư Rick Warren. Ông đúng là một nhà truyền giáo. Ông là ông thầy của …

Read More »

Người (Jesus Christ) biểu chi, hãy vâng theo cả

“Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi.” (Lu-ca 1:28) Từ ”được ơn” cũng được tìm thấy trong Ê-phê-sô 1:6, “…để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta (chúng ta được …

Read More »

Bài Ca Của Ma-ri

Ma-ri bèn nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, Lu-ca 1:46 Các nhà thần học chính thống Hy lạp gọi Ma-ri là theotokos có nghĩa “người cưu mang Chúa.” Đó là vinh dự cao cả, thánh thiện mà Ma-ri đã chấp nhận với một đức tin khiêm nhường. Tuy …

Read More »

Sự Hướng Dẫn Diệu Kỳ

Khi bạn bước theo Đức Thánh Linh, sâu nhiệm trong mối tương giao với Ngài, đáp ứng sự vận hành của Ngài trong bạn – như thế là bạn đã bắt đầu có những có những trải nghiệm kỳ diệu với Ngài. Đôi khi sự đáp ứng của bạn là …

Read More »

Làm Gì Khi Tuyệt Vọng?

  Có những lúc đường cùng tuyệt vọng Không thấy gì ngoài một màu đen Mất tất cả duy còn chút hơi tàn Vẫn ca ngợi tôn vinh Đấng Anh Minh Dù cuộc đời không như là mơ Thì xin người hãy như là thơ Đem yêu thương đến trái …

Read More »

Mục sư Franklin Graham nói gì về bầu cử?

Mục sư  Franklin Graham nói rằng Chúa sẽ giúp mọi người hiểu sự thật về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, theo Epoch Times. Mục sư Franklin Graham cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình “Spicer & Co.” của Newsmax TV hôm thứ Sáu (20/11): “Thế …

Read More »