Niềm Tin Minh Họa

Đấng Christ Là Đầu Hội Thánh

Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. 1 Cô-rin-tô 1:10 Bạn đã bao giờ đặt khuôn mặt của mình …

Read More »

Cõi Đời Đời

Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh thánh; Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh thánh; và Ngài đã hiện ra …

Read More »

Cha, Con Và Thánh Linh

Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp-têm, Đức Chúa Jêsus cũng chịu phép báp-têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài; lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu …

Read More »

Áp Dụng Sai Ý Tưởng Chính Của Kinh Thánh

Một tạp chí đã đưa ra bài báo về 5 câu Kinh Thánh thường bị sử dụng sai và lạm dụng trong hội thánh. Khi tôi nhìn thấy tiêu đề, câu Kinh Thánh ở Phi-líp đoạn 4 ngay lập tức hiện lên trong tâm trí của tôi. Đó là, “Tôi …

Read More »

Cơ Đốc giáo trở nên độc đáo?

Câu hỏi: Điều gì làm cho Cơ Đốc giáo trở nên độc đáo? Trả lời: Cơ Đốc giáo có thực sự độc nhất, hay nó chỉ là một trong nhiều con đường trên con đường dẫn đến Lẽ thật? Cơ Đốc giáo có thực sự độc nhất trong số nhiều …

Read More »

Mối Quan Hệ Cha Con

Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con …

Read More »

Các Sách Không Được Công Nhận Là Kinh Thánh

Ngụy Kinh? Chữ ngụy kinh nghĩa là bị che giấu hoặc là ít được biết đến. So với Kinh Điển Kinh Thánh, Ngụy Kinh bao gồm mười lăm sách mà một số Cơ Đốc Nhân chấp nhận là Kinh Thánh của họ nhưng những người khác thì không. Đây là …

Read More »

Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn

Giê-hô-va Di-rê, nghĩa là “Đức Giê-hô-va sẽ có sắm sẵn.” là một trong những danh xưng của Chúa được tìm thấy trong Cựu Ước. Tại nơi Áp-ra-ham chuẩn bị giết con trai mình để dâng của lễ thiêu, Đức Giê-hô-va đã sắm sẵn một con chiên đực để thay thế …

Read More »

Được Tái Sinh Là Gì?

Điều Gì Đã Xảy Ra Khi Một Nhà Khoa Học Máy Tính Công Nghệ Nano Người Do Thái Được Đấng Mê-si Thăm Viếng? James Tour, một chuyên gia về công nghệ nano và giáo sư khoa học máy tính người Mỹ đã phát biểu tại tất cả các trường đại …

Read More »