Niềm Tin Minh Họa

Lãnh Đạo Là Phục Vụ

Nghe đọc bài Nước Trời Là Nước Tôi:    12 Bài Học Truyền Cảm Hứng Nhất Về Người Lãnh Đạo Trong Kinh Thánh Kinh Thánh đã được viết cách đây hàng ngàn năm. Trong thực tế trải qua dòng lịch sử, nó là nguyên nhân của nhiều điều tốt cũng …

Read More »

Thi Quốc Tịch Nước Trời

  Giới thiệu báo Hướng Đi số mới nhất: http://huongdi.today Câu hỏi thứ ba mươi ba: Vì sao trước mặt của Đức Chúa Trời chẳng có một người công bình nào hết, “dẫu một người cũng không?” Đây là một câu hỏi quan trọng cần thời giờ nghiên cứu, tìm …

Read More »

Các Bài Dưỡng Linh

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy: Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Ê-sai 53:6 Bạn có bao giờ vượt qua được một bước ngoặt trong cuộc sống mà tưởng chừng như không thể vượt …

Read More »

Bệnh Tật Và Đức Tin

Huan Nguyen, một trong các bạn bè tôi đã viết trên facebook: “Khi thiên hạ chuẩn bị nghỉ lễ, cũng là lúc mình bắt đầu ngã bịnh. Nhờ anh em bạn bè thương tình khuyên bảo; ráng mà dậy đi đây đó …. với bạn bè cho khỏe; chứ nằm …

Read More »

Quyền Được Phá Thai?

Nước Mỹ và thế giới bị phân chia thành hai khuynh hướng đối lập: 1. Ủng hộ phá thai 2. Phản đối phá thai Cơ đốc nhân theo quan điểm nào? Thầy ơi, cho tôi hỏi: Phá Thai Có Phải Là Giết Người?  Trả lời: Thật không may là tình …

Read More »

Các Câu Chuyện Ngắn

    Quyền năng để thay đổi đời sống Mục sư Billy Graham giảng Tin Lành trong một hội trường lớn. Ông bác sĩ đeo kính trắng ngồi kế bên một người đàn ông có cặp mắt khả nghi. Sau khi nghe giảng xong, ông bác sĩ nói với người …

Read More »

Chạy Nhưng Không Thể Trốn

Những người ấy cả sợ, và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bấy giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va; vì người đã khai ra cho họ. Giô-na 1:10 Nhìn lại trận tái đấu quyền anh giữa võ sĩ Joe Louis và người …

Read More »

Lựa Chọn Cách Khôn Ngoan

Mục Sư Nguyễn Văn Huệ Ngay từ khi mới xuất hiện trên thế gian, loài người đã được Đức Chúa Trời ban cho quyền tự do để lựa chọn. Tôi đọc những trang đầu của bộ sách lịch sử loài người và đã thấy câu chuyện lựa chọn nầy xảy …

Read More »

Hy Vọng Vào Chúa

Hy Vọng Vào Chúa,  Không Vào Tài Khoản Ngân Hàng Của Bạn Mục Sư Rick Warren “Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, …

Read More »