Pictures

Rồi Bạn Sẽ Hiểu Điều Đó!

Có những điều xảy ra trong cuộc đời mỗi chúng ta thật khó hiểu vào lúc này. Nhưng thật may mắn trong một tương lai gần bạn sẽ hiểu điều đó! 🙂 Vào ngày 11 tháng 9 năm 2003, một người đàn ông ở Norfolk, Virginia đã gọi đến đài …

Read More »