admin

Con Cái Đều Là Thánh — I Cô-rinh-tô 7:12-16

Con Cái Đều Là Thánh I Cô-rinh-tô 7:12-16 7:12 Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. 7:13 Lại nếu một người đờn …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/6: BIẾT CHÚA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/6: BIẾT CHÚA https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190624-TNHN-BIET-CHUA.mp3 Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nghĩ rằng mình biết Chúa, vì chúng ta đã học về Ngài trong Kinh Thánh, đã kinh nghiệm về Ngài theo những cách khác nhau. Nhưng liệu chúng ta có thực sự biết Ngài như điều …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 105:4

Verse of the Day for Monday, June 24, 2019 [ Previous Devotionals ]   Look to the LORD and his strength; seek his face always. —Psalm 105:4 Thoughts on Today’s Verse… When we honestly evaluate where we use our time, how we spend our money, what we think about most often, and where …

Read More »