admin

Thì Giờ Ngắn Ngủi — I Cô-rinh-tô 7:25-35

Thì Giờ Ngắn Ngủi I Cô-rinh-tô 7:25-35 7:25 Về những kẻ đồng thân, tôi chẳng có lời Chúa truyền; song nhờ ơn thương xót của Chúa, tôi được làm người đáng tin, nên tôi ban lời khuyên bảo. 7:26 Vậy tôi tưởng vì cớ tai vạ hầu đến, một người …

Read More »

Verse of the Day—John 6:66

Verse of the Day for Saturday, August 24, 2019 [ Previous Devotionals ]   From this time many of his disciples turned back and no longer followed him. —John 6:66 Thoughts on Today’s Verse… This verse haunts me. Not just because of the three numbers in the reference, but because it is a …

Read More »

CHÚA DỌN ĐỀN THỜ GIÊ-RU-SA-LEM

CHÚA DỌN ĐỀN THỜ GIÊ-RU-SA-LEM     CHÚA GIÊ-SU DỌN ĐỀN THỜ Kinh Thánh: Mathiơ 21: 12-17, Luca 41-48Mục đích: Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, …

Read More »

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC LỜI TIÊN TRI TRONG KINH THÁNH Trần Đình Tâm Các lời tiên tri trong Kinh Thánh đã không được chú ý đúng mực. Đa số các con dân Chúa trong các Hội Thánh ngày nay rất ít chú ý đến việc tìm hiểu, suy gẫm …

Read More »