Sống Với Thánh Kinh

Luôn Cần Đến Nhau–I Cô-rinh-tô 12:21-26

Luôn Cần Đến Nhau I Cô-rinh-tô 12:21-26 12:21 Mắt không được nói với bàn tay rằng: Ta chẳng cần đến mầy; đầu cũng chẳng được nói với chơn rằng: Ta chẳng cần đến bay. 12:22 Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần …

Read More »

LỜI CHÚC PHƯỚC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/09

LỜI CHÚC PHƯỚC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 24/09   Mỗi khi năm mới, Tết đến hoặc vào các dịp sinh nhật, người ta thường dành cho nhau những lời chúc về sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Trong Kinh Thánh có một lời chúc phước đặc biệt mà hầu như …

Read More »

Verse of the Day—Jeremiah 9:24

Verse of the Day for Thursday, September 24, 2020 [ Previous Devotionals ]   “… I am the LORD, who exercises kindness, justice and righteousness on earth, for in these I delight,” declares the LORD. —Jeremiah 9:24 Thoughts on Today’s Verse… Two truths are equally crucial for us to understand in this passage. …

Read More »

Không Thể Thay Thế–I Cô-rinh-tô 12:14-20

Không Thể Thay Thế I Cô-rinh-tô 12:14-20   Câu gốc: “Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban …

Read More »

Verse of the Day—Mark 9:23

Verse of the Day for Wednesday, September 23, 2020 [ Previous Devotionals ]   “‘If you can’?” said Jesus. “Everything is possible for one who believes.” —Mark 9:23 Thoughts on Today’s Verse… A desperate father comes to Jesus with a request for help and says, “But if you can do anything, take pity …

Read More »

Chung Một Thánh Linh–I Cô-rinh-tô 12:12-13

Chung Một Thánh Linh I Cô-rinh-tô 12:12-13 12:12 Vả, như thân là một, mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Đấng Christ khác nào như vậy. 12:13 Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, …

Read More »

SỰ SỐNG CHÓNG QUA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/09

SỰ SỐNG CHÓNG QUA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/09 Người ta thường bảo “sống là phải tận hưởng”. Tất nhiên điều đó không có gì là sai. Tuy nhiên, sống không chỉ có tận hưởng. Đặc biệt hơn khi chúng ta biết sự chóng vánh của đời, chúng ta sẽ …

Read More »