Sống Với Thánh Kinh

Đấng Tạo Ra Biển Cả –Gióp 38:8-11

Đấng Tạo Ra Biển Cả Gióp 38:8-11 38:8 Vả lại, khi biển bể bờ và cất ra khỏi lòng đất, Ai đã lấy các cửa mà ngăn đóng nó lại? 38:9 Khi ấy ta ban cho nó mây làm áo xống, Lấy tăm tối làm khăn vấn của nó; 38:10 …

Read More »

GIÀU CÓ TRONG CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/9

GIÀU CÓ TRONG CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/9 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-9/190915-TNHN-GIAU-CO-TRONG-CHUA.mp3 Bạn giàu hay nghèo? Nhiều người trong chúng ta sẽ ngại ngùng, e dè khi nhận được câu hỏi này. Cuộc sống này là tạm bợ, mọi sự giàu nghèo của thế gian này đều là hư không. Nhưng trong …

Read More »

Sự Hiệp Nhất-Unity(Anh & Việt) ngày 15/9/2019 -link from ODB

Sự Hiệp Nhất-Unity (Anh & Việt) ngày 15/9/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Leviticus 19:32

Verse of the Day for Sunday, September 15, 2019 [ Previous Devotionals ]   Rise in the presence of the aged, show respect for the elderly and revere your God. I am the LORD. —Leviticus 19:32 Thoughts on Today’s Verse… In an age where respect is little known and even less practiced, showing …

Read More »

Phần Thưởng Cho Người Tin Kính –Ê-xơ-tê 10:1-3

Phần Thưởng Cho Người Tin Kính Ê-xơ-tê 10:1-3 10:1 Vua A-suê-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. 10:2 Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào …

Read More »

HOÀN CẢNH ĐEM ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/9

HOÀN CẢNH ĐEM ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/9 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-9/190914-TNHN-HOAN-CANH-DEM-DEN-SU-BIEN-DOI.mp3 Ai trong đời đều phải trải qua những hoàn cảnh khó khăn, mệt mỏi, không như mong đợi. Theo suy nghĩ thông thường, chúng ta rất muốn thay đổi những hoàn cảnh này. Nhưng Chúa muốn dùng …

Read More »