Sống Với Thánh Kinh

Gia Đình–Xuất Ê-díp-tô Ký 18:1-5

Gia Đình Xuất Ê-díp-tô Ký 18:1-5 18:1 Giê-trô, thầy tế lễ xứ Ma-đi-an, ông gia của Môi-se, hay được mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho Môi-se cùng Y-sơ-ra-ên, là dân sự Ngài, và nghe Ngài đã dẫn dân ấy ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 18:2 Người bèn dẫn Sê-phô-ra, …

Read More »

AI ĐÃ CHẠM ĐẾN TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/03

AI ĐÃ CHẠM ĐẾN TA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 30/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200330-TNHN-AI-DA-CHAM-DEN-TA.mp3 Bạn đã bao giờ nghe những lời làm chứng, những câu chuyện về một người được Chúa chữa lành bệnh tật hay chưa? Qua câu chuyện người phụ nữ bị rong huyết chạm đến Chúa và được chữa lành …

Read More »

Verse of the Day-—John 3:30

Verse of the Day for Monday, March 30, 2020 [ Previous Devotionals ]   He must become greater; I must become less. —John 3:30 Thoughts on Today’s Verse… For John the Baptist, this ultimate formula for greatness did not take many words. What’s your formula? Paul told the Galatians that a similar formula …

Read More »

KHI TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/03

KHI TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 29/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200329-TNHN-KHI-TUONG-LAI-VO-DINH.mp3 Bạn sẽ đáp ứng thế nào khi Chúa kêu bạn đến một vùng đất mới, làm một mục vụ mới, nơi mọi thứ đối với bạn đều xa lạ? Qua sự đảm bảo và hướng dẫn của Chúa dành …

Read More »

Nhựa Sống-Fruit Juice (Anh & Việt) ngày 29/3/2020 -link from ODB

Nhựa Sống-Fruit Juice  (Anh & Việt) ngày 29/3/2020 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—John 3:28-29

Verse of the Day for Sunday, March 29, 2020 [ Previous Devotionals ]   “I am not the Christ but am sent ahead of him. The bride belongs to the bridegroom. The friend who attends the bridegroom waits and listens for him, and is full of joy when he hears the bridegroom’s voice. …

Read More »

Sau Chiến Thắng Quân A-ma-léc–Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14-16

Sau Chiến Thắng Quân A-ma-léc Xuất Ê-díp-tô Ký 17:14-16 17:14 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy chép điều nầy trong sách làm kỷ niệm, và hãy nói cho Giô-suê biết rằng ta sẽ bôi sạch kỷ niệm về A-ma-léc trong thiên hạ. 17:15 Môi-se lập lên một bàn …

Read More »

QUYẾT KHÔNG KHUẤT PHỤC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/03

QUYẾT KHÔNG KHUẤT PHỤC Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/03 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-3/200328-TNHN-QUYET-KHONG-KHUAT-PHUC.mp3 Là người tin Chúa, nếu không tăng trưởng bạn sẽ bị thụt lùi. Cuộc đời bạn sẽ bị thả trôi và bị thế gian lèo lái, giam hãm trong những mối lo âu, phiền muộn, sợ hãi, đau đớn và …

Read More »