Sống Với Thánh Kinh

HY VỌNG NƠI ĐÂU? Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/03

HY VỌNG NƠI ĐÂU? Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 02/03 Thỉnh thoảng xem tin tức, chúng ta thấy có một số người tự sát. Đau buồn hơn có một số trường hợp còn tự sát chung với con cái mình. Đối với họ, cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tuyệt vọng. …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 37:1-2

Verse of the Day for Tuesday, March 2, 2021 [ Previous Devotionals ]   Do not fret because of evil men or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. —Psalm 37:1-2 Thoughts on Today’s Verse… Frustration and …

Read More »

Phẩm Tính Vui Mừng–Ga-la-ti 5:22

Phẩm Tính Vui Mừng Ga-la-ti 5:22 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ: Ga-la-ti 5:22       Câu gốc: “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn …

Read More »

CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/03

CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/03 Có một số việc quen thuộc hay kiến thức cơ bản mà chúng ta thường mặc định là đương nhiên ai cũng phải biết. Vì vậy khi gặp một người không biết, không quen với điều này, dễ lắm chúng ta sẽ …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 143:8

Verse of the Day for Monday, March 1, 2021 [ Previous Devotionals ]   Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I lift up my soul. —Psalm 143:8 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »