Sống Với Thánh Kinh

Kết Hiệp Với Chúa — I Cô-rinh-tô 6:12-17

Kết Hiệp Với Chúa I Cô-rinh-tô 6:12-17   Câu gốc: “Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/5: ÁNH SÁNG CỦA CHÚA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/5:ÁNH SÁNG CỦA CHÚA https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190523-TNHN-ANH-SANG-CUA-CHUA.mp3 Thế giới mà chúng ta đang sống bóng tối nhiều hơn ánh sáng, tình yêu của con người đối với Chúa và đối với nhau cũng nguội dần. Chính bởi thực trạng như vậy, chúng ta cần phải bước đi trong …

Read More »

Ném Đá-Throwing Stones(Anh & Việt) ngày 23/5/2019 -link from ODB

Ném Đá-Throwing Stones (Anh & Việt) ngày 23/5/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Acts 28:31

Verse of the Day for Thursday, May 23, 2019 [ Previous Devotionals ]   Boldly and without hindrance he preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. —Acts 28:31 Thoughts on Today’s Verse… So often, we give excuses why we can’t do evangelism. Throughout his life, Paul shows us …

Read More »

Ta Cũng Sẽ Thương Xót–Giê-rê-mi 12:7-17

Ta Cũng Sẽ Thương Xót Giê-rê-mi 12:7-17   Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/5: LỰA CHỌN SỨ ĐỒ

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/5: LỰA CHỌN SỨ ĐỒ https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190522-TNHN-LUA-CHON-SU-DO.mp3 Bạn có đang cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm, kêu gọi và lựa chọn những người cùng hầu việc Chúa với mình trong những mục vụ, trong ban ngành hay trong những công tác có cần của hội …

Read More »

Verse of the Day—Acts 1:8

Verse of the Day for Wednesday, May 22, 2019 [ Previous Devotionals ]   But you will receive power when the Holy Spirit comes on you; and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. —Acts 1:8 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »

Cưu Mang Công Việc Chúa–Giê-rê-mi 12:7-11

Cưu Mang Công Việc Chúa Giê-rê-mi 12:7-11   Câu gốc: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17). Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/5: TÌNH YÊU HOÀN HẢO CHO NGƯỜI BẤT HẢO

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/5: TÌNH YÊU HOÀN HẢO CHO NGƯỜI BẤT HẢO https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-5/190521-TNHN-TINH-YEU-HOAN-HAO-CHO-CON-NGUOI-BAT-HAO.mp3 Khi nhìn và ngẫm nghĩ về bản thân mình, có khi nào bạn cảm thấy sao người khác cái gì cũng tốt còn mình cái gì cũng tệ, cũng dở hết hay không? Nếu bạn đã …

Read More »