Sống Với Thánh Kinh

Xét Lòng–Châm-ngôn 4:20-27

Xét Lòng Châm-ngôn 4:20-27 4:20 Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta. 4:21 Các lời ấy chớ để xa khỏi mắt con, Hãy giữ lấy nơi lòng con. 4:22 Vì lời ấy là sự sống cho người nào tìm …

Read More »

ƯU TIÊN CHÚA TRÊN HẾT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/07

ƯU TIÊN CHÚA TRÊN HẾT Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/07 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200712-TNHN-UU-TIEN-CHUA-TREN-HET.mp3 Mỗi sáng sau khi thức dậy bạn thường làm gì? Vội vã sửa soạn mọi thứ rồi chạy ngay đến trường học, công ty để khỏi bị trễ hoặc ngồi thư giãn nhâm nhi tách cà phê nóng hổi? …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 7:12

Verse of the Day for Sunday, July 12, 2020 [ Previous Devotionals ]   “So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.” —Matthew 7:12 Thoughts on Today’s Verse… Some things don’t need a lot of explaining, just a …

Read More »

TRANH LUẬN VỀ ĐỨC TIN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/07

TRANH LUẬN VỀ ĐỨC TIN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/07 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200711-TNHN-TRANH-LUAN-VE-DUC-TIN.mp3 Sống trong nền văn hóa cho rằng mọi tôn giáo đều tốt đẹp, mọi niềm tin là như nhau đòi hỏi người Cơ Đốc phải biết làm thế nào để vừa chia sẻ Phúc m cứu rỗi, vừa thể …

Read More »

Verse of the Day—Job 7:11

Verse of the Day for Saturday, July 11, 2020 [ Previous Devotionals ]   “Therefore I will not keep silent; I will speak out in the anguish of my spirit, I will complain in the bitterness of my soul.” —Job 7:11 Thoughts on Today’s Verse… We sometimes think of God as too fragile, …

Read More »

SỰ YÊN NGHỈ CHÚA BAN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/07

SỰ YÊN NGHỈ CHÚA BAN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/07 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-7/200710-TNHN-SU-YEN-NGHI-CHUA-BAN.mp3 Khi nhắc đến “yên nghỉ”, mọi người thường liên tưởng đến sự nhàn rỗi, không làm gì cả. Có thể suy nghĩ này đúng nhưng chưa đủ. Chương trình hôm nay xin gửi đế n quý thính giả một …

Read More »