Sống Với Thánh Kinh

Nếu Ngươi Trở Lại –Giê-rê-mi 15:15-19

Nếu Ngươi Trở Lại Giê-rê-mi 15:15-19 15:15 Hỡi Đức Giê-hô-va! Ngài hiểu biết. Xin hãy nhớ đến tôi, thăm viếng tôi, và trả thù những kẻ bắt bớ cho tôi. Xin chớ cất tôi đi trong sự nhịn nhục Ngài; xin biết cho rằng tôi vì Ngài chịu nhuốc nhơ! …

Read More »

CÙNG NHAU CHIẾN THẮNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/01

CÙNG NHAU CHIẾN THẮNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 18/01 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-1/200118-TNHN-CUNG-NHAU-CHIEN-THANG.mp3 Bóng đá được xem là môn thể thao vua, được rất nhiều người yêu thích. Không chỉ có các cầu thủ mới dồn toàn bộ sức lực thi đấu mà hàng triệu cổ động viên cũng toàn tâm, toàn lực …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 1:18-19

Verse of the Day for Saturday, January 18, 2020 [ Previous Devotionals ]   For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, …

Read More »

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh –Giăng 20:11-18

Tôi Đã Thấy Chúa Phục Sinh Giăng 20:11-18 20:11 Song Ma-ri đứng bên ngoài, gần mộ, mà khóc. Người vừa khóc, vừa cúi xuống dòm trong mộ, 20:12 thấy hai vị thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, chỗ xác Đức Chúa …

Read More »

SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/01

SỰ ĐAU KHỔ CỦA CHÚNG TA VÀ CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/01 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2020/THANG-1/200117-TNHN-CHUONG-TRINH-CUA-CHUA.mp3 Cuộc đời theo Chúa không phải lúc nào cũng đầy tràn phước hạnh. Nhiều lúc chúng ta đối diện với những nỗi đau không thể hiểu thấu và tự hỏi Chúa ở đâu …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 1:17

Verse of the Day for Friday, January 17, 2020 [ Previous Devotionals ]   Learn to do right! Seek justice, encourage the oppressed. Defend the cause of the fatherless, plead the case of the widow. —Isaiah 1:17 Thoughts on Today’s Verse… “A man’s got to take care of himself!” Yeah, we do have …

Read More »