Sống Với Thánh Kinh

Khởi Đầu Mới –Ru-tơ 2:1-13

Khởi Đầu Mới Ru-tơ 2:1-13 2:1 Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, người có quyền thế và giàu, về họ hàng Ê-li-mê-léc; tên người là Bô-ô. 2:2 Ru-tơ, người Mô-áp, thưa cùng Na-ô-mi rằng: Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót gié lúa theo sau …

Read More »

CUỘC ĐUA THUỘC LINH –Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/11

CUỘC ĐUA THUỘC LINH Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 16/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191116-TNHN-CUOC-DUA-THUOC-LINH.mp3 Một trong những hình ảnh mà Kinh Thánh thường dùng để so sánh với đời sống thuộc linh chính là một cuộc đua. Trong cuộc đua ấy, chúng ta được kêu gọi để không chỉ kiên trì theo đuổi cuộc …

Read More »

“Bố Ơi, Bố Đang Ở Đâu?”-Dad, Where Are You?

“Bố Ơi, Bố Đang Ở Đâu?”-Dad, Where Are You?  (Anh & Việt) ngày 16/11/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm …

Read More »

Verse of the Day—Philippians 1:20

Verse of the Day for Saturday, November 16, 2019 [ Previous Devotionals ]   I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now as always Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. —Philippians 1:20 Thoughts …

Read More »

Lựa Chọn Thái Độ Sống –Ru-tơ 1:19-22

Lựa Chọn Thái Độ Sống Ru-tơ 1:19-22 1:19 Vậy, hai người đi đến Bết-lê-hem. Khi hai người đến, cả thành đều cảm động. Các người nữ hỏi rằng: Ấy có phải Na-ô-mi chăng? 1:20 Người đáp: Chớ gọi tôi là Na-ô-mi, hãy gọi là Ma-ra, vì Đấng Toàn năng đã …

Read More »

HÀI LÒNG VỚI SỰ ĐẦU TƯ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/11

HÀI LÒNG VỚI SỰ ĐẦU TƯ Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 15/11 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-11/191115-TNHN-HAI-LONG-DAU-TU.mp3 Ai trong chúng ta khi đầu tư vào bất kỳ điều gì cũng đều muốn khoản đầu tư của mình sinh lời. Do đó, chúng ta phải cẩn trọng, cân nhắc nơi nào nên đầu tư, nơi nào …

Read More »

Verse of the Day—Romans 15:1

Verse of the Day for Friday, November 15, 2019 [ Previous Devotionals ]   We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. —Romans 15:1 Thoughts on Today’s Verse… Dear friend of Jesus, have patience with those around you who are not yet what …

Read More »