Sống Với Thánh Kinh

Khi Chúa Nói Không- When God Says No (Anh & Việt) ngày 29/12/2018 – Link from ODB

Khi Chúa Nói Không-When God Says No  (Anh & Việt) ngày 29/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—John 14:1-3

Verse of the Day for Saturday, December 29, 2018 [ Previous Devotionals ]   [Jesus said,] “Do not let your hearts be troubled. Trust in God; trust also in me. In my Father’s house are many rooms; if it were not so, I would have told you. I am going there to prepare …

Read More »

Lời Cảnh Báo Chí Tình –Xuất Ê-díp-tô Ký 9:13-19

Lời Cảnh Báo Chí Tình Xuất Ê-díp-tô Ký 9:13-19   Câu gốc: “Nếu bây giờ, Ta đã giơ tay ra hành hại ngươi bệnh dịch, thì ngươi và dân ngươi đều đã bị diệt khỏi đất rồi” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Giê-hô-va yêu cầu Pha-ra-ôn làm gì? …

Read More »

NGHỈ NGƠI HAY TRỐN CHẠY? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 28/12

Read More »

Ngày Giải Thoát-Good Riddance Day(Anh & Việt) ngày 28/12/2018 – Link from ODB

Ngày Giải Thoát-Good Riddance Day  (Anh & Việt) ngày 28/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 11:28

Verse of the Day for Friday, December 28, 2018 [ Previous Devotionals ]   [Jesus said,] “Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.” —Matthew 11:28 Thoughts on Today’s Verse… At the end of the year, it sure is nice to be invited to rest …

Read More »

Địa Vị Cao Trọng –I Cô-rinh-tô 6:1-3

Địa Vị Cao Trọng I Cô-rinh-tô 6:1-3   Câu gốc: “Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng Sốt-then, anh em chúng ta, gửi cho Hội Thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên …

Read More »

TRƯỚC SÓNG GIÓ | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 27/12

Read More »

Vị Trí Cao Quý Nhất- The Highest Place(Anh & Việt) ngày 27/12/2018 – Link from ODB

Vị Trí Cao Quý Nhất-The Highest Place  (Anh & Việt) ngày 27/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 103:1-3

Verse of the Day for Thursday, December 27, 2018 [ Previous Devotionals ]   Praise the Lord, O my soul; all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. —Psalm 103:1-3 Thoughts on Today’s Verse… Praise must not just come from our …

Read More »