Sống Với Thánh Kinh

Hỏi Là Điều Tốt- It’s Good to Ask (Anh & Việt) ngày 2/1/2019 – Link from ODB

Hỏi Là Điều Tốt-It’s Good to Ask  (Anh & Việt) ngày 2/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Joshua 1:9

Verse of the Day for Wednesday, January 2, 2019 [ Previous Devotionals ]   Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified; do not be discouraged, for the LORD your God will be with you wherever you go. —Joshua 1:9 Thoughts on Today’s Verse… This command and promise …

Read More »

Mục Đích Phước Hạnh Chúa Ban– Thi-thiên 67:1-7

Mục Đích Phước Hạnh Chúa Ban Thi-thiên 67:1-7   Câu gốc: “Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi, và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi. Để đường lối Chúa được biết trên đất, và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các …

Read More »

THỜI GIAN TRÔI NHANH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 01/01

Read More »

Năm Mới, Ưu Tiên Mới-New Year, New Priorities(Anh & Việt) ngày 1/1/2019 – Link from ODB

Năm Mới, Ưu Tiên Mới-New Year, New Priorities  (Anh & Việt) ngày 1/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 5:17

Verse of the Day for Tuesday, January 1, 2019 [ Previous Devotionals ]   Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; the old has gone, the new has come! —2 Corinthians 5:17 Thoughts on Today’s Verse… It’s better than starting over! As Christians, we get a fresh and new …

Read More »

Vâng Lời Chúa –Lu-ca 5:1-11

Vâng Lời Chúa Lu-ca 5:1-11   Câu gốc: “Si-môn thưa rằng: Thưa Thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dù vậy, tôi cũng theo Lời Thầy mà thả lưới” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa bảo ông Si-môn …

Read More »

TRÔNG MONG CHÚA | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 31/12

Read More »

Sứ Giả-The Messenger (Anh & Việt) ngày 31/12/2018 – Link from ODB

Sứ Giả-The Messenger  (Anh & Việt) ngày 31/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 43:16,18-19

Verse of the Day for Monday, December 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   This is what the Lord says, “Forget the former things; do not dwell on the past. See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a way in the …

Read More »