Sống Với Thánh Kinh

Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý–Phi-líp 2:1-4

Có Lòng Yêu Mến Để Hiệp Một Ý Phi-líp 2:1-4   Câu gốc: “Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, …

Read More »

Verse of the Day—Amos 5:14

Verse of the Day for Sunday, April 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is. —Amos 5:14 Thoughts on Today’s Verse… What do you seek out of today? Do you seek …

Read More »

Động Cơ Cầu Thay Cho Nhau–Rô-ma 15:30-33

Động Cơ Cầu Thay Cho Nhau Rô-ma 15:30-33   Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sinh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì …

Read More »

Verse of the Day-—1 Peter 2:11

Verse of the Day for Saturday, April 6, 2019 [ Previous Devotionals ]   Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires, which war against your soul. —1 Peter 2:11 Thoughts on Today’s Verse… This world is not our destination; it is our journey! …

Read More »

Sống Hòa Thuận–Thi-thiên 133

Sống Hòa Thuận Thi-thiên 133   Câu gốc: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “chảy xuống” trong Thi Thiên này ngụ ý điều gì? Làm thế nào để con cái Chúa có được mối liên hệ …

Read More »