Sống Với Thánh Kinh

Tầm Quan Trọng của Lịch Sử –Nê-hê-mi 12:1-26

Tầm Quan Trọng của Lịch Sử Nê-hê-mi 12:1-26 Câu gốc: “Các người này ở về đời Giô-ha-kim, con trai của Giê-sua, cháu Giô-sa-đác, về đời Nê-hê-mi, quan tổng trấn, và về đời E-xơ-ra, làm thầy tế lễ và văn sĩ”(câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Đây là bảng danh sách …

Read More »

No Co-Signer Required– (Anh & Việt) ngày 16/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 16/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Colossians 2:9-10

Verse of the Day for Monday, July 16, 2018 [ Previous Devotionals ]   In Christ, all the fullness of the Deity lives in bodily form, and you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. —Colossians 2:9-10 Thoughts on Today’s Verse… If you had known …

Read More »

Tìm Chúa –Gióp 23:1-7

Tìm Chúa Gióp 23:1-7 Câu gốc: “Ôi! Chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa của Ngài!” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng của ông Gióp ra sao sau khi nghe ba bạn mình khuyên giải? Ông đang ước ao điều …

Read More »

The Best Gift–(Anh & Việt) ngày 15/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 15/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—James 1:21

Verse of the Day for Sunday, July 15, 2018 [ Previous Devotionals ]   Get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. —James 1:21 Thoughts on Today’s Verse… Isn’t it true! When we find ourselves caught …

Read More »

Chỉ Có Thể Là Chúa –Nê-hê-mi 11:25-36

Chỉ Có Thể Là Chúa Nê-hê-mi 11:25-36 Câu gốc: “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi” (Sáng Thế Ký 17:7). Câu …

Read More »

Hiding Our Hurts–(Anh & Việt) ngày 14/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 14/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—John 15:10

Verse of the Day for Saturday, July 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   (Jesus said) “If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father’s commands and remain in his love.” —John 15:10 Thoughts on Today’s Verse… Love is not just a feeling. Love …

Read More »

Vì Sao Phải Tha Thứ? –Phi-lê-môn 1:17-21

Vì Sao Phải Tha Thứ? Phi-lê-môn 1:17-21 Câu gốc: “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Gia-cơ 1:22). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những lý do nào để thuyết phục ông Phi-lê-môn quyết định nhận lại ông Ô-nê-sim? Tha thứ …

Read More »