Sống Với Thánh Kinh

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/7: NHỮNG LỜI CHỈ DẪN

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/7:NHỮNG LỜI CHỈ DẪN https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190706-TNHN-NHUNG-LOI-CHI-DAN.mp3 Chúng ta cần những lời chỉ dẫn để đi đến nơi chúng ta cần đi. Thế nhưng, dù đã có những lời chỉ dẫn nhưng nhiều người vẫn đi lạc vì không nghe kỹ hoặc hiểu sai. Trong hành trình của …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 6:2-3

Verse of the Day for Sunday, July 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   Above him were seraphs, each with six wings … and they were calling to one another: “Holy, holy, holy is the LORD Almighty; the whole earth is full of his glory.” —Isaiah 6:2-3 Thoughts on Today’s Verse… Jesus taught …

Read More »

Nghĩa Vợ Tình Chồng– I Phi-e-rơ 3:1-7

Nghĩa Vợ Tình Chồng I Phi-e-rơ 3:1-7 3:1 Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo Đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ, cũng đủ hóa theo, 3:2 vì thấy cách ăn ở …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/7: Trong Tay Chúa

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/7: Trong Tay Chúa   Bản chất con người chúng ta thường hay lo lắng, bất an. Nhưng Lời Chúa đảm bảo với chúng ta rằng, bàn tay quyền năng của Chúa có thể làm mọi điều. Chúng ta có thể yên tâm khi đặt để …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 6:1

Verse of the Day for Saturday, July 6, 2019 [ Previous Devotionals ] In the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. —Isaiah 6:1 Thoughts on Today’s Verse… We often view difficult …

Read More »

Đồng Vợ Đồng Chồng — Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-26

Đồng Vợ Đồng Chồng Công-vụ các Sứ-đồ 18:24-26 18:24 Bấy giờ có một người Giu-đa tên là A-bô-lô, quê tại thành A-léc-xan-tri, là tay khéo nói và hiểu Kinh Thánh, đến thành Ê-phê-sô. 18:25 Người đã học đạo Chúa; nên lấy lòng rất sốt sắng mà giảng và dạy kĩ …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 5/7: CƠ HỘI LÀM CHỨNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 5/7:CƠ HỘI LÀM CHỨNG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-7/190705-TNHN-CO-HOI-LAM-CHUNG.mp3 Nhiều người trong chúng ta cảm thấy khó khi chia sẻ Phúc m. Chúng ta hiếm khi bày tỏ đức tin của mình cho người khác và thường tự an ủi mình rằng chắc cơ hội chưa đến. Nhưng liệu đó …

Read More »