Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Philippians 4:4

Verse of the Day for Wednesday, September 12, 2018 [ Previous Devotionals ]   Rejoice in the Lord always. I will say it again, Rejoice! —Philippians 4:4 Thoughts on Today’s Verse… Joy is found in the Lord, not in things. Joy is found in knowing that he always accompanies, sustains, helps, protects, and …

Read More »

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng– Nhã-ca 6:4-14

Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng Nhã-ca 6:4-14   Câu gốc: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự” (I Cô-rinh-tô 13:7). Câu hỏi suy ngẫm: Người chồng đáp ứng thế nào với tấm lòng của người vợ? Sự …

Read More »

He Knows Our Names (Anh & Việt) ngày 11/9/2018 – Link from ODB

He Knows Our Names  (Anh & Việt) ngày 11/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 121:1-2

Verse of the Day for Tuesday, September 11, 2018 [ Previous Devotionals ]   I lift up my eyes to the hills — where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. —Psalm 121:1-2 Thoughts on Today’s Verse… In a world of startling beauty …

Read More »

Tình Yêu Đem Đến Sự Thay Đổi– Nhã-ca 6:1-3

Tình Yêu Đem Đến Sự Thay Đổi Nhã-ca 6:1-3   Câu gốc: “Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận; còn lời xẳng xớm trêu thịnh nộ thêm” (Châm-ngôn 15:1). Câu hỏi suy ngẫm: Những con gái Giê-ru-sa-lem thay đổi thái độ ra sao khi nghe người vợ nói lời …

Read More »

How to Stand Firm(Anh & Việt) ngày 10 /9/2018 – Link from ODB

How to Stand Firm (Anh & Việt) ngày 10 /9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 46:4

Verse of the Day for Monday, September 10, 2018 [ Previous Devotionals ]   [The Lord says,] “Even to your old age and gray hairs, I am he, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you; I will sustain you and I will rescue you. …

Read More »

Xét Lòng– Gióp 27:1-6

Xét Lòng Gióp 27:1-6   Câu gốc: “Tôi giữ chặt sự công bình mình không rời bỏ nó; trọn đời tôi, lòng tôi sẽ chẳng cáo trách tôi” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Binh-đát đã nói gì trong Gióp 25:4-6? Ông Gióp đã xét lòng và khẳng định …

Read More »

They Smelled Like Christ(Anh & Việt) ngày 9/9/2018 – Link from ODB

They Smelled Like Christ  (Anh & Việt) ngày 9/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Titus 2:2

Verse of the Day for Sunday, September 9, 2018 [ Previous Devotionals ]   Teach the older men to be temperate, worthy of respect, self-controlled, and sound in faith, in love, and in endurance. —Titus 2:2 Thoughts on Today’s Verse… Worthy of respect! What a goal for our lives whether we are men …

Read More »