Sống Với Thánh Kinh

God of All People-

God of All People- (Anh & Việt) ngày 11/6/2019 -link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Tôi Cần Gì Trong Hội Thánh? — I Cô-rinh-tô 12:14-17

Tôi Cần Gì Trong Hội Thánh? I Cô-rinh-tô 12:14-17   Câu gốc: “Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể” (câu 14). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến hai phương diện nào của Hội Thánh? Tại sao hai phương diện này …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/6: XÂY DỰNG VÀ CANH GÁC

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/6:XÂY DỰNG VÀ CANH GÁC https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190611-TNHN-XAY-DUNG-VA-CANH-GAC.mp3 Khi bạn hầu việc Chúa, thực hiện một mục vụ hay một công tác nào đó của hội thánh, có bao giờ bạn nhận thấy rằng dù vẫn luôn cố gắng hết sức, làm việc cách chăm chỉ nhưng dương …

Read More »

Verse of the Day—Numbers 27:16-17

Verse of the Day for Tuesday, June 11, 2019 [ Previous Devotionals ]   May the LORD, the God of the spirits of all mankind, appoint a man over this community to go out and come in before them, one who will lead them out and bring them in, so the LORD’s people …

Read More »

Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh? — I Cô-rinh-tô 12:13

Vì Sao Tôi Thuộc Về Hội Thánh? I Cô-rinh-tô 12:13   Câu gốc: “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/6: DỌN DẸP NHÀ KHO

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/6:DỌN DẸP NHÀ KHO https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190610-TNHN-DON-DEP-NHA-KHO.mp3 Lần gần đây nhất, bạn dọn dẹp nhà kho, tủ đồ của mình là khi nào? Nếu không dọn dẹp thường xuyên, nhà kho của bạn sẽ trở nên quá tải với đầy những thứ bụi bặm, không cần thiết. Cũng …

Read More »

Verse of the Day—John 10:11

Verse of the Day for Monday, June 10, 2019 [ Previous Devotionals ]   I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. —John 10:11 Thoughts on Today’s Verse… The Bible uses the term “shepherd” for all kinds of good leaders. But only One is the quintessential …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 9/6: QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 9/6:QUYỀN NĂNG THIÊN THƯỢNG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190609-TNHN-QUYEN-NANG-THIEN-THUONG.mp3 Hôm nay là ngày kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm. Chúa Thánh Linh đến và sống trong những ai tin nhận Chúa Giê-xu. Ngài ban năng lực để chúng ta làm những gì mà sức riêng của chúng ta không …

Read More »

Đức Chúa Trời Công Chính — Gióp 34:16-20

Đức Chúa Trời Công Chính Gióp 34:16-20   Câu gốc: “Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng …

Read More »