Sống Với Thánh Kinh

ĐỜI SỐNG MỚI | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 14/11

Read More »

Cam Kết Khích Lệ-Bound to Encourage (Anh & Việt) ngày 14/11/2018 – Link from ODB

Cam Kết Khích Lệ-Bound to Encourage  (Anh & Việt) ngày 14/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 3:18

Verse of the Day for Wednesday, November 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body but made alive by the Spirit. —1 Peter 3:18 Thoughts on Today’s Verse… Having …

Read More »

Đấng Tể Trị Dòng Lịch Sử–Ê-xơ-tê 1:1-12

Đấng Tể Trị Dòng Lịch Sử Ê-xơ-tê 1:1-12   Câu gốc: “Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là Đấng tự hữu hằng hữu” (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:14). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn này cho biết gì về đất nước Ba Tư và Vua A-suê-ru thời bấy giờ? Sự bất …

Read More »

NGÀI NÂNG TÔI LÊN | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 13/11

Read More »

Chiên Khờ Dại Và Người Chăn Hiền Lành-Dumb Sheep, Good Shepherd(Anh & Việt) ngày 13/11/2018 – Link from ODB

Chiên Khờ Dại Và Người Chăn Hiền Lành- Dumb Sheep, Good Shepherd (Anh & Việt) ngày 13/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” …

Read More »

Verse of the Day—1 Peter 2:15-16

Verse of the Day for Tuesday, November 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   It is God’s will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Live as free men, but do not use your freedom as a cover-up for evil; live as servants of God. —1 Peter …

Read More »

Mẫu Mực Yêu Nhau Trong Hội Thánh- Giăng 13:33-35

Mẫu Mực Yêu Nhau Trong Hội Thánh Giăng 13:33-35   Câu gốc: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như Ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy” (câu 34). Câu hỏi suy …

Read More »

HOÀN TOÀN TRONG SẠCH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/11

Read More »

Who’s Driving?(Anh & Việt) ngày 12/11/2018 – Link from ODB

Who’s Driving?  (Anh & Việt) ngày 12/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »