Sống Với Thánh Kinh

Di Sản Tâm Linh

Di Sản Tâm Linh Nhìn lại những tấm ảnh của ông bà, cha mẹ, cô bác, dì dượng, và cả những tấm ảnh của mình khi còn thơ ấu, chắc chắn chúng ta cảm thấy rất vui vì đó là những kỷ niệm vô cùng quý giá, nó gợi nhớ …

Read More »

Officer Miglio’s Heart (Anh & Việt) ngày 1/9/2018 – Link from ODB

Officer Miglio’s Heart (Anh & Việt) ngày 1/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 22:6

Verse of the Day for Saturday, September 1, 2018 [ Previous Devotionals ]   Train up a child in the way he should go, and when he is old he will not turn from it. —Proverbs 22:6 Thoughts on Today’s Verse… Children don’t need to be taught; they need to be trained. Life …

Read More »

Gia Phổ –Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27

Gia Phổ Xuất Ê-díp-tô Ký 6:14-27   Câu gốc: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (Thi …

Read More »

Call for Help(Anh & Việt) ngày 31/8/2018 – Link from ODB

Call for Help  (Anh & Việt) ngày 31/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 95:6-7

Verse of the Day for Friday, August 31, 2018 [ Previous Devotionals ]   Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker; for he is our God and we are the people of his pasture, the flock under his care. —Psalm 95:6-7 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »

Thoái Chí? –Xuất Ê-díp-tô Ký 6:9-13

Thoái Chí? Xuất Ê-díp-tô Ký 6:9-13   Câu gốc: “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va” (Thi Thiên 27:14). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se và người Ít-ra-ên đáp ứng với lời phán hứa của Đức Chúa Trời như thế nào? …

Read More »

The House on the Rock (Anh & Việt) ngày 30/8/2018 – Link from ODB

The House on the Rock  (Anh & Việt) ngày 30/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Ephesians 2:19

Verse of the Day for Thursday, August 30, 2018 [ Previous Devotionals ]   “You are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God’s people and members of God’s household.” —Ephesians 2:19 Thoughts on Today’s Verse… Those of us who have been Christians a long time sometimes forget that we have …

Read More »

You Love Me?(Anh & Việt) ngày 29/8/2018 – Link from ODB

You Love Me?  (Anh & Việt) ngày 29/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »