Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Amos 5:14

Verse of the Day for Sunday, April 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   Seek good, not evil, that you may live. Then the LORD God Almighty will be with you, just as you say he is. —Amos 5:14 Thoughts on Today’s Verse… What do you seek out of today? Do you seek …

Read More »

Động Cơ Cầu Thay Cho Nhau–Rô-ma 15:30-33

Động Cơ Cầu Thay Cho Nhau Rô-ma 15:30-33   Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sinh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì …

Read More »

Verse of the Day-—1 Peter 2:11

Verse of the Day for Saturday, April 6, 2019 [ Previous Devotionals ]   Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world, to abstain from sinful desires, which war against your soul. —1 Peter 2:11 Thoughts on Today’s Verse… This world is not our destination; it is our journey! …

Read More »

Sống Hòa Thuận–Thi-thiên 133

Sống Hòa Thuận Thi-thiên 133   Câu gốc: “Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay!” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Cụm từ “chảy xuống” trong Thi Thiên này ngụ ý điều gì? Làm thế nào để con cái Chúa có được mối liên hệ …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 55:16-17

Verse of the Day for Friday, April 5, 2019 [ Previous Devotionals ]   I call to God, and the LORD saves me. Evening, morning and noon I cry out in distress, and he hears my voice. —Psalm 55:16-17 Thoughts on Today’s Verse… Wow, this Psalm of confidence in God suddenly has a …

Read More »

Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì?–Cô-lô-se 3:17

Chúa Giê-xu Sẽ Làm Gì? Cô-lô-se 3:17   Câu gốc: “Mặc dù anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha” (câu 17). Câu hỏi suy ngẫm: Nguyên tắc quan trọng …

Read More »