Sống Với Thánh Kinh

Bổn Phận Của Tình Yêu –Rô-ma 12:9-16

Bổn Phận Của Tình Yêu Rô-ma 12:9-16   Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (câu 10-11). Câu hỏi suy …

Read More »

SỐNG HẾT MÌNH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/12

Read More »

Chỗ Ở- Home(Anh & Việt) ngày 8/12/2018 – Link from ODB

Chỗ Ở-Home  (Anh & Việt) ngày 8/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day-—John 14:6

Verse of the Day for Saturday, December 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.” —John 14:6 Thoughts on Today’s Verse… I don’t want to be any more exclusive than Jesus. But I …

Read More »

Sống Vì Tha Nhân– Ê-sai 58:8-12

Sống Vì Tha Nhân Ê-sai 58:8-12   Câu gốc: “Phước cho những người hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Ma-thi-ơ 5:7). Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời có lời hứa gì cho người Ít-ra-ên? Để nhận được lời hứa ấy, họ phải sống thế nào? Bạn đã …

Read More »

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG SỢ NHẤT | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 07/12

Read More »

Bàn Tay Kín Giấu Của Chúa-God’s Hidden Hand (Anh & Việt) ngày 7/12/2018 – Link from ODB

Bàn Tay Kín Giấu Của Chúa-God’s Hidden Hand  (Anh & Việt) ngày 7/12/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm …

Read More »

Verse of the Day—John 11:25

Verse of the Day for Friday, December 7, 2018 [ Previous Devotionals ]   [Jesus said,] “I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies; and whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this?” —John 11:25 Thoughts on Today’s …

Read More »

Yêu Thương Tha Nhân –Công-vụ Các Sứ-đồ 9:36-42

Yêu Thương Tha Nhân Công-vụ Các Sứ-đồ 9:36-42   Câu gốc: “Ai thương xót người nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17). Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha có nếp sống thế nào? Mọi người đối với …

Read More »

SỰ TRÔNG ĐỢI CHÚA ĐẤNG ĐANG CHỜ TA | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 06/12

Read More »