Sống Với Thánh Kinh

Đấng Giữ Giao Ước –Nê-hê-mi 9:32-38

Đấng Giữ Giao Ước Nê-hê-mi 9:32-38 “Vậy bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi! Là Đức Chúa Trời rất lớn rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực …

Read More »

Into Our Storms–Mark 4:39

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  14/4/2018 Into Our Storms He got up, rebuked the wind and said to the waves, “Quiet! Be still!” Then the wind died down and it was completely calm. Mark 4:39 Wind howled, lightning flashed, waves crashed. I thought I was going to die. My grandparents …

Read More »

Verse of the Day—1 Corinthians 15:1-4

Verse of the Day for Saturday, April 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   I want to remind you of the gospel I preached to you… that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day according Scriptures. —1 Corinthians …

Read More »

6:06 VHOPE | Thi-thiên 119:153-154 – Yêu Mến Lời Chúa Giữa Những Khó Khăn | Đèn Soi Bước 208

Read More »

Lòng Thương Xót Lớn– Nê-hê-mi 9:28-31

Lòng Thương Xót Lớn Nê-hê-mi 9:28-31 “Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ”(câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, có mấy …

Read More »

When One Hurts, All Hurt– 1 Corinthians 12:26 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  13/4/2018 When One Hurts, All Hurt If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. 1 Corinthians 12:26 When a coworker called in sick due to extreme pain, everyone at the office was concerned. After …

Read More »

Verse of the Day—Romans 3:23-24

Verse of the Day for Friday, April 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. —Romans 3:23-24 Thoughts on Today’s Verse… “I blew it!” Come to think …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:150-152 – Vì Lời Chúa Tồn Tại Đời Đời | Đèn Soi Bước 207

Read More »

Năng Lực Của Tình Yêu – Sáng–I Giăng 2:9-11

Năng Lực Của Tình Yêu – Sáng I Giăng 2:9-11 “Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng …

Read More »

Faith, Love, and Hope–1 Thessalonians 1:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  12/4/2018 Faith, Love, and Hope We always thank God for all of you. 1 Thessalonians 1:2 For ten years, my Aunt Kathy cared for her father (my grandfather) in her home. She cooked and cleaned for him when he was independent, and then took on the …

Read More »