Sống Với Thánh Kinh

Các Phước Lành | Phước Cho Những Kẻ Làm Cho Người Hoà Thuận | Ma-thi-ơ 5:9 | Đèn Soi Bước 229

Read More »

Chỉ Bởi Đức Tin – 27/04 | Tin cậy Chúa trong lúc khó khăn

Read More »

Chân Nguồn Khôn Ngoan-Wisdom’s Source(Anh & Việt) ngày 5/11/2018 – Link from ODB

Chân Nguồn Khôn Ngoan-Wisdom’s Source (Anh & Việt) ngày 5/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Romans 13:6

Verse of the Day for Monday, November 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   This is also why you pay taxes, for the authorities are God’s servants, who give their full time to governing. Give everyone what you owe him: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then …

Read More »

Vững Tin Trong Hoạn Nạn– Gióp 29:18-20

Vững Tin Trong Hoạn Nạn Gióp 29:18-20   Câu gốc: “Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp nhắc lại những gì trong quá khứ? Có phải khi chúng ta tin Chúa …

Read More »

Các Phước Lành | Vì Sẽ Thấy Đức Chúa Trời | Ma-thi-ơ 5:8 | Đèn Soi Bước 228 | VHOPE

Read More »

Chỉ Bởi Đức Tin – 13/09 | Giao phó nhu cầu hằng ngày cho Chúa

Read More »

Ngài Vẫn Là Vua-Still the King (Anh & Việt) ngày 4/11/2018 – Link from ODB

Ngài Vẫn Là Vua-Still the King  (Anh & Việt) ngày 4/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—2 Corinthians 3:6

Verse of the Day for Sunday, November 4, 2018 [ Previous Devotionals ]   He has made us competent as ministers of a new covenant – not of the letter but of the Spirit; for the letter kills, but the Spirit gives life. —2 Corinthians 3:6 Thoughts on Today’s Verse… A new covenant …

Read More »

Được Chọn Để Sống Giống Chúa –Cô-lô-se 3:12-17

Được Chọn Để Sống Giống Chúa Cô-lô-se 3:12-17   Câu gốc: “Vậy anh em là người chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12). …

Read More »