Sống Với Thánh Kinh

6:06 VHOPE | Thi-thiên 119:153-154 – Yêu Mến Lời Chúa Giữa Những Khó Khăn | Đèn Soi Bước 208

Read More »

Lòng Thương Xót Lớn– Nê-hê-mi 9:28-31

Lòng Thương Xót Lớn Nê-hê-mi 9:28-31 “Song, vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng; vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ”(câu 31). Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn này, có mấy …

Read More »

When One Hurts, All Hurt– 1 Corinthians 12:26 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  13/4/2018 When One Hurts, All Hurt If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with it. 1 Corinthians 12:26 When a coworker called in sick due to extreme pain, everyone at the office was concerned. After …

Read More »

Verse of the Day—Romans 3:23-24

Verse of the Day for Friday, April 13, 2018 [ Previous Devotionals ]   For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. —Romans 3:23-24 Thoughts on Today’s Verse… “I blew it!” Come to think …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:150-152 – Vì Lời Chúa Tồn Tại Đời Đời | Đèn Soi Bước 207

Read More »

Năng Lực Của Tình Yêu – Sáng–I Giăng 2:9-11

Năng Lực Của Tình Yêu – Sáng I Giăng 2:9-11 “Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Giăng dùng hình ảnh nào để nói về tình trạng …

Read More »

Faith, Love, and Hope–1 Thessalonians 1:2 (Anh & Việt)

Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/  12/4/2018 Faith, Love, and Hope We always thank God for all of you. 1 Thessalonians 1:2 For ten years, my Aunt Kathy cared for her father (my grandfather) in her home. She cooked and cleaned for him when he was independent, and then took on the …

Read More »

Verse of the Day—Luke 9:23-24

Verse of the Day for Thursday, April 12, 2018 [ Previous Devotionals ]   Jesus said to them all: “If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life …

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:148-149 – Suy Gẫm | Đèn Soi Bước 206

Read More »

VHOPE | Thi-thiên 119:148-149 – Suy Gẫm | Đèn Soi Bước 206

Read More »