Sống Với Thánh Kinh

XIN CHO AI ĐÓ ĐẾN VỚI CON HÔM NAY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/10

XIN CHO AI ĐÓ ĐẾN VỚI CON HÔM NAY Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191011-TNHN-XIN-CHO-AI-DO-DEN-VOI-CON-HOM-NAY.mp3 Chúng ta thường cầu nguyện xin Chúa làm những điều lớn lao, lạ lùng cho cuộc đời mình. Tất nhiên những lời cầu nguyện đó là tốt nếu điều chúng ta cầu xin đẹp lòng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 96:9

Verse of the Day for Friday, October 11, 2019 [ Previous Devotionals ]   Worship the LORD in the splendor of his holiness; tremble before him, all the earth. —Psalm 96:9 Thoughts on Today’s Verse… Don’t you really appreciate the phrase “the splendor of his holiness” and long to behold that splendor? It …

Read More »

Khôn Ngoan Và Tỉnh Thức — I Phi-e-rơ 4:7

Khôn Ngoan Và Tỉnh Thức I Phi-e-rơ 4:7 4:7 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. 1 Phi-e-rơ 4:7 Câu gốc: “Sự cuối cùng của muôn vật đã gần; vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện.” Câu hỏi suy …

Read More »

KHỦNG HOẢNG BẢN SẮC CÁ NHÂN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/10

KHỦNG HOẢNG BẢN SẮC CÁ NHÂN Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 10/10 https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-10/191010-TNHN-KHUNG-HOANG-BAN-SAC-CA-NHAN.mp3 “Tôi là ai?” là câu hỏi mà người ta dành cả đời để đi tìm câu trả lời. Các chuyên gia tâm lý, các nhà huấn luyện, đào tạo kỹ năng thường sử dụng những bài kiểm tra …

Read More »

Verse of the Day—Hebrews 12:29

Verse of the Day for Thursday, October 10, 2019 [ Previous Devotionals ]   For our God is a consuming fire. —Hebrews 12:29 Thoughts on Today’s Verse… We should worship God with reverence because he is a consuming fire! Mmm. What does that mean? Is the focus on his holiness? Does this warn …

Read More »