Sống Với Thánh Kinh

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/6: TẤM LÒNG TAN VỠ

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 8/6:TẤM LÒNG TAN VỠ https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190608-TNHN-TAM-LONG-TAN-VO.mp3 Có bao giờ bạn trách Chúa tại sao Ngài là để cho con dân Ngài chịu khổ? Tại sao người này, người kia hết mực yêu kính, hầu việc Ngài nhưng lại bị tai nạn thảm khốc, nhưng lại đối diện …

Read More »

Verse of the Day—Proverbs 12:13

Verse of the Day for Saturday, June 8, 2019 [ Previous Devotionals ]   An evil man is trapped by his sinful talk, but a righteous man escapes trouble. —Proverbs 12:13 Thoughts on Today’s Verse… Our mouths can sure get us into trouble, can’t they! This is especially true for someone whose heart …

Read More »

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất –Dân-số Ký 11:16-30

Khiêm Nhường Để Hiệp Nhất Dân-số Ký 11:16-30   Câu gốc: “Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/6: HÃY CHỌN LĂNG KÍNH

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 7/6:HÃY CHỌN LĂNG KÍNH https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190607-TNHN-HAY-CHON-LANG-KINH.mp3 Cùng một sự vật nhưng khi nhìn bằng những lăng kính khác nhau thì chúng ta lại thấy những kết quả khác nhau. Bạn đang nhìn những hoàn cảnh, sự việc, con người xung quanh mình theo lăng kính nào? Lăng …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 78:72

Verse of the Day for Friday, June 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   David shepherded them with integrity of heart; with skillful hands he led them. —Psalm 78:72 Thoughts on Today’s Verse… One of the greatest honors and responsibilities a Christian leader can have is to be designated a pastor or shepherd …

Read More »

Chủ Động Giải Hòa –Sáng-thế Ký 13:1-12

Chủ Động Giải Hòa Sáng-thế Ký 13:1-12   Câu gốc: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8). Câu hỏi suy …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/6: CƯỜNG THỊNH VÀ SUY VONG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/6:CƯỜNG THỊNH VÀ SUY VONG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190606-TNHN-CUONG-THINH-VA-SUY-VONG.mp3 Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta thường xin Ngài ban phước, giúp đỡ. Ai cũng mong muốn được nhiều thành công trong đời sống cá nhân, trong công việc và cả trong chức vụ. Nhưng có một thực …

Read More »