Sống Với Thánh Kinh

Đám Tôm Khốn Khổ-Plight of the Crawdads(Anh & Việt) ngày 13/1/2019 – Link from ODB

Đám Tôm Khốn Khổ-Plight of the Crawdads (Anh & Việt) ngày 13/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Romans 12:10

Verse of the Day for Sunday, January 13, 2019 [ Previous Devotionals ]   Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. —Romans 12:10 Thoughts on Today’s Verse… We are to be devoted to one another. We are to honor one another. And the basis of this loving …

Read More »

Lạy Chúa Tôi Và Đức Chúa Trời Tôi –Giăng 20:24-29

Lạy Chúa Tôi Và Đức Chúa Trời Tôi Giăng 20:24-29   Câu gốc: “Thô-ma thưa rằng: Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (câu 28). Câu hỏi suy ngẫm: Phản ứng của Sứ đồ Thô-ma ra sao khi gặp Chúa Giê-xu sống lại và hiện ra với các môn …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/01: BÁC SĨ GIÊ-XU

Read More »

Chúa Jêsus Ở Đằng Sau Bạn-Jesus Is Right Behind You(Anh & Việt) ngày 12/1/2019 – Link from ODB

Chúa Jêsus Ở Đằng Sau Bạn-Jesus Is Right Behind You  (Anh & Việt) ngày 12/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt …

Read More »

Verse of the Day—Joshua 1:14-15

Verse of the Day for Saturday, January 12, 2019 [ Previous Devotionals ]   You are to help your brothers until the LORD gives them rest, as he has done for you, and until they too have taken possession of the land that the LORD your God is giving them. After that, you …

Read More »

Bước Ngoặt Báp-tem –Ma-thi-ơ 3:13-17

Bước Ngoặt Báp-tem Ma-thi-ơ 3:13-17   Câu gốc: “Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp-tem trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy” …

Read More »

TẤM LÒNG ĐƠN SƠ | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 11/01

Read More »

Những Chiều Kích Vô Hạn-Infinite Dimensions(Anh & Việt) ngày 11/1/2019 – Link from ODB

Những Chiều Kích Vô Hạn-Infinite Dimensions  (Anh & Việt) ngày 11/1/2019 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây …

Read More »

Verse of the Day—Galatians 5:6

Verse of the Day for Friday, January 11, 2019 [ Previous Devotionals ]   For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. —Galatians 5:6 Thoughts on Today’s Verse… What matters most? Priorities are key in our everyday lives if …

Read More »