Sống Với Thánh Kinh

ĐÂY CHỈ LÀ THỬ THÁCH | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 09/11

Read More »

Điều Có Thể Làm- What We Can Do(Anh & Việt) ngày 9/11/2018 – Link from ODB

Điều Có Thể Làm-What We Can Do  (Anh & Việt) ngày 9/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 1:18

Verse of the Day for Friday, November 9, 2018 [ Previous Devotionals ]   ‘Come now, let us reason together,’ says the Lord. ‘Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool.’ —Isaiah 1:18 Thoughts on Today’s Verse… …

Read More »

Yêu Nhau: Cùng Nhau Chiến Đấu –Phi-líp 1:7-8

Yêu Nhau: Cùng Nhau Chiến Đấu Phi-líp 1:7-8   Câu gốc: “Tôi nghĩ đến hết thảy anh em dường ấy, là phải lắm; vì anh em ở trong lòng tôi, dù trong vòng xiềng xích tôi, hoặc trong khi bênh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em …

Read More »

Các Phước Lành | Vì Nước Thiên Đàng Là Của Những Kẻ Ấy | Đèn Soi Bước 232 | VHOPE

Read More »

CHÚA CÓ PHẢI THẦN ĐÈN CỦA BẠN? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/11

CHÚA CÓ PHẢI THẦN ĐÈN CỦA BẠN? | Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 08/11   Có bao giờ bạn cho rằng Đức Chúa Trời như là ông thần đèn? Bạn chỉ tìm đến Chúa để xin sự giải cứu, giúp đỡ khi bạn đau khổ, gặp khó khăn, còn lúc vui …

Read More »

Cha Và Con-Fathers and Sons(Anh & Việt) ngày 8/11/2018 – Link from ODB

Cha Và Con-Fathers and Sons (Anh & Việt) ngày 8/11/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »

Verse of the Day—Joshua 24:15

Verse of the Day for Thursday, November 8, 2018 [ Previous Devotionals ]   If serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve…. As for me and my household, we will serve the Lord. —Joshua 24:15 Thoughts on Today’s Verse… While we can’t speak …

Read More »

Yêu Nhau: Cầu Nguyện Cho Nhau –Phi-líp 1:3-6

Yêu Nhau: Cầu Nguyện Cho Nhau Phi-líp 1:3-6   Câu gốc: “… và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo …

Read More »

Các Phước Lành | Phước Cho Những Kẻ Chịu Bắt Bớ Vì Sự Công Bình | Đèn Soi Bước 231

Read More »