Sống Với Thánh Kinh

Verse of the Day—Psalm 78:72

Verse of the Day for Friday, June 7, 2019 [ Previous Devotionals ]   David shepherded them with integrity of heart; with skillful hands he led them. —Psalm 78:72 Thoughts on Today’s Verse… One of the greatest honors and responsibilities a Christian leader can have is to be designated a pastor or shepherd …

Read More »

Chủ Động Giải Hòa –Sáng-thế Ký 13:1-12

Chủ Động Giải Hòa Sáng-thế Ký 13:1-12   Câu gốc: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8). Câu hỏi suy …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/6: CƯỜNG THỊNH VÀ SUY VONG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 6/6:CƯỜNG THỊNH VÀ SUY VONG https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190606-TNHN-CUONG-THINH-VA-SUY-VONG.mp3 Mỗi khi cầu nguyện với Chúa, chúng ta thường xin Ngài ban phước, giúp đỡ. Ai cũng mong muốn được nhiều thành công trong đời sống cá nhân, trong công việc và cả trong chức vụ. Nhưng có một thực …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 28:9

Verse of the Day for Thursday, June 6, 2019 [ Previous Devotionals ]   Save your people and bless your inheritance; be their shepherd and carry them forever. —Psalm 28:9 Thoughts on Today’s Verse… While most of us are familiar with the very personal declaration about God as shepherd in Psalm 23. This …

Read More »

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất –Ê-phê-sô 4:1-3

Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất Ê-phê-sô 4:1-3   Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 5/6: ĐI TÌM HẠNH PHÚC

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 5/6:ĐI TÌM HẠNH PHÚC https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190605-TNHN-DI-TIM-HANH-PHUC.mp3 Đối với nhiều người, hạnh phúc là điều gì đó họ dành cả cuộc đời để đi tìm. Có phải hạnh phúc là những khoảnh khắc vui vẻ, những mối quan hệ tốt đẹp, những thú vui hằng ngày? Liệu niềm …

Read More »

Verse of the Day—2 Thessalonians 1:11

Verse of the Day for Wednesday, June 5, 2019 [ Previous Devotionals ]   We constantly pray for you, that our God may count you worthy of his calling, and that by his power he may fulfill every good purpose of yours and every act prompted by your faith. —2 Thessalonians 1:11 Thoughts …

Read More »

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 4/6: HÃY NÓI VỚI TA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 4/6:HÃY NÓI VỚI TA https://file.oneway.vn:8080/TNHN-2019/THANG-6/190604-TNHN-HAY-NOI-VOI-TA.mp3 Mỗi khi đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chúng ta thường trình dâng lên Ngài những nan đề, xin Ngài chữa lành những bệnh tật nan y, giải quyết những thương tổn nặng nề. Chúng ta nghĩ rằng Chúa là …

Read More »