Sống Với Thánh Kinh

Declaring Dependence–(Anh & Việt) ngày 7/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 7/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Psalm 18:30

Verse of the Day for Saturday, July 7, 2018 [ Previous Devotionals ]   As for God, his way is perfect; the word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in him. —Psalm 18:30 Thoughts on Today’s Verse… God is a shield whose Word can be …

Read More »

Tội Được Phiếu Trắng– Ê-sai 1:18-20

  Tội Được Phiếu Trắng Ê-sai 1:18-20 Câu gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dùi tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên”(câu 18). Câu hỏi …

Read More »

Hidden Beauty (Anh & Việt) ngày 6/7/2018 – Link from ODB

 (Anh & Việt) ngày 6/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 24:35

Verse of the Day for Friday, July 6, 2018 [ Previous Devotionals ]   Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. (Spoken by Jesus.) —Matthew 24:35 Thoughts on Today’s Verse… What do you have that will last? Not much — the love you have for God and …

Read More »

Tha Thứ Trước Khi Được Thứ Tha– Mác 11:22-25

Tha Thứ Trước Khi Được Thứ Tha Mác 11:22-25 Câu gốc: “Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu …

Read More »

God’s Great Creation–(Anh & Việt) ngày 5/7/2018 – Link from ODB

(Anh & Việt) ngày 5/7/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin bấm vào …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 12:4

Verse of the Day for Thursday, July 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   Give thanks to the Lord, call on his name; make known among the nations what he has done and proclaim that his name is exalted. —Isaiah 12:4 Thoughts on Today’s Verse… It is wrong to think God’s love for …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 12:4

Verse of the Day for Thursday, July 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   Give thanks to the Lord, call on his name; make known among the nations what he has done and proclaim that his name is exalted. —Isaiah 12:4 Thoughts on Today’s Verse… It is wrong to think God’s love for …

Read More »

Chuẩn Mực Tuyệt Vời –Lu-ca 6:36-38

Chuẩn Mực Tuyệt Vời Lu-ca 6:36-38   Câu gốc: “Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét; đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án; hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình” (câu …

Read More »