Sống Với Thánh Kinh

Building Bridges(Anh & Việt) ngày 5/9/2018 – Link from ODB

Building Bridges (Anh & Việt) ngày 5/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, xin …

Read More »

Verse of the Day—Matthew 28:18-20

Verse of the Day for Wednesday, September 5, 2018 [ Previous Devotionals ]   [Jesus said,] “All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, …

Read More »

Yêu Như Thuở Ban Đầu– Châm-ngôn 5:18-19

Yêu Như Thuở Ban Đầu Châm-ngôn 5:18-19   Câu gốc: “Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18b). Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của phần Châm-ngôn này là gì? Trước giả gửi gắm ao ước nào đến độc giả của ông? Làm …

Read More »

Beyond the Stars(Anh & Việt) ngày 4/9/2018 – Link from ODB

Beyond the Stars (Anh & Việt) ngày 4/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng Anh, …

Read More »

Verse of the Day—2 Timothy 1:13-14

Verse of the Day for Tuesday, September 4, 2018 [ Previous Devotionals ]   What you heard from me, keep as the pattern of sound teaching, with faith and love in Christ Jesus. Guard the good deposit that was entrusted to you — guard it with the help of the Holy Spirit who …

Read More »

Tình Yêu Vâng Phục –Cô-lô-se 3:18-19

Tình Yêu Vâng Phục Cô-lô-se 3:18-19   Câu gốc: “Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau” (Ê-phê-sô 5:21). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì về tình yêu và sự vâng phục giữa vợ chồng? Bí quyết nào giúp vợ chồng có thể sống đúng như …

Read More »

Finding the Way Home(Anh & Việt) ngày 3/9/2018 – Link from ODB

Finding the Way Home  (Anh & Việt) ngày 3/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »

Verse of the Day—Isaiah 48:17

Verse of the Day for Monday, September 3, 2018 [ Previous Devotionals ]   This is what the Lord says — your Redeemer, the Holy One of Israel: “I am the Lord your God, who teaches you what is best for you, who directs you in the way you should go.” —Isaiah 48:17 …

Read More »

Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan –Gióp 26:1-14

Khởi Đầu Sự Khôn Ngoan Gióp 26:1-14   Câu gốc: “Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan; sự nhìn biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm-ngôn 9:10). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp trách ông Binh-đát điều gì? Ông Gióp bày tỏ về quyền …

Read More »

Strength for Your Journey(Anh & Việt) ngày 2/9/2018 – Link from ODB

Strength for Your Journey (Anh & Việt) ngày 2/9/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  Tiếng …

Read More »