Sự Cứu Rỗi

Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.

Giăng 3:19

Nhặt một hòn đá nằm dọc theo một con đường rừng và quan sát những con bọ bên dưới. Bật đèn nhà bếp lên và bạn thấy một con gián chạy trốn đến nơi an toàn. Những hình ảnh này hầu như không phải là một sự so sánh chính xác, nhưng chúng ta rất giống những con bọ, con gián đó. Chúng ta vui thích với tội lỗi trong bóng tối, đắm chìm trong vũng bùn nhơ và những thú vui của thế giới.

Nếu thành thật, chúng ta sẽ thừa nhận rằng lý do khiến chúng ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời thánh khiết, không thiết lập mối quan hệ đúng đắn với Ngài là vì chúng ta vui thích sống trong tội lỗi. Sự bùng nổ của sự tức giận hoặc một chút tin đồn nhảm nhí được nói ra từ sự đố kị có thể khiến chúng ta thỏa mãn. Hậu quả của chúng có lẽ không nhiều lắm. Từng bước rơi vào các giá trị của thế giới có thể mang đến sự chấp nhận của số đông, và những thú vui khác đang lôi cuốn chúng ta, nhưng cuối cùng những hưởng thụ trần thế đó khiến chúng ta trở nên trống rỗng và xa cách với Chúa.

Chúa Giê-su đến để xua tan bóng tối và mang ánh sáng của tình yêu và sự tốt lành của Ngài hầu cho chúng ta có thể vui hưởng những giá trị thuộc linh và phần thưởng đời đời từ nơi Ngài. Ước mong là sự khích lệ này khiến bạn rời khỏi bóng tối và hướng về ánh sáng của Chúa Giê-su.

“TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.”

Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Giê-su, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
Ma-thi-ơ 1:21

Trong khi chiến tranh thế giới lần 1 xảy ra, một phóng viên báo London Times đã hỏi G. K. Chesterton, cùng với những nhà tư tưởng vĩ đại khác, “Thế giới đang sai trật điều gì?” Chesterton trả lời ngắn gọn, “Thưa ông, tôi sai trật (không phải thế giới sai trật)”

Chesterton hiểu một số điều mà nhiều người trong chúng ta không hiểu. Khi đối mặt với nghịch cảnh hoặc vấn đề, khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là hướng ra ngoài để đổ lỗi thay vì hướng nội. Chúng ta cố gắng thay đổi thế giới chung quanh thay vì phải thay đổi chính tấm lòng của chúng ta.

Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân Israel luật pháp là điều không thể đi theo một cách hoàn hảo, để tiết lộ vấn đề bên trong của con người – tội lỗi. Luật pháp là là tia quang tuyến X của Đức Chúa Trời phơi bày ra bản chất hư hoại thực sự của linh hồn để con người có thể nhìn thấy nó, thừa nhận nó và kêu cầu Chúa cứu mình. Không có điều gì hoặc bất cứ ai khác, chỉ duy Đức Chúa Trời có quyền năng để biến đổi con người.

Đức Chúa Trời đã cho phép Chúa Giê-su chết trên thập giá để thay thế tội lỗi của con người bằng sự công nghĩa của Ngài, thay thế sự ích kỷ của chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Chỉ duy nhất Chúa Giê-su có thể cứu chúng ta. Hãy dâng tấm lòng của bạn cho Đức Chúa Trời – đây là con đường duy nhất để thay đổi thế giới. Bạn có bằng lòng để Ngài thay đổi bạn?

“TÔI TIN RẰNG CON NGƯỜI CÓ THỂ THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ ĐÚNG ĐẮN VỚI ĐỨC CHÚA TRỜI NHỜ VÀO ÂN ĐIỂN CỦA NGÀI VÀ THÔNG QUA ĐỨC TIN NƠI CHÚA GIÊ-SU CHRIST.”

Randy & Rozanne Frazee

Translated by Tuong Vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *