Sức Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Cơ Đốc

Sức Ảnh Hưởng Của Người Mẹ Cơ Đốc


Mục sư Nguyễn Trọng Vinh

(The Influence of a Christian Mother)

2 Timôthê 1:1-5 / 3:14-15

 

“Ta, Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ của Đức Chúa Jêsus Christ, đặng rao truyền lời hứa của sự sống trong Đức Chúa Jêsus Christ, 2 gởi cho Ti-mô-thê, là con rất yêu dấu của ta: nguyền con được ân điển, sự thương xót, sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! 3 Ta cảm tạ Đức Chúa Trời mà ta hầu việc bằng lương tâm thanh sạch như tổ tiên ta đã làm, cả ngày lẫn đêm ta ghi nhớ con không thôi trong khi cầu nguyện. 4 Vì ta nhớ đến nước mắt con, muốn đến thăm con quá chừng, để được đầy lòng vui vẻ. 5 Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà nội con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa.

Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.”

2 Timothy 1:1-5 – “Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, in keeping with the promise of life that is in Christ Jesus, 2 To Timothy, my dear son: Grace, mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. 3 I thank God, whom I serve, as my ancestors did, with a clear conscience, as night and day I constantly remember you in my prayers. 4 Recalling your tears, I long to see you, so that I may be filled with joy. 5 I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also.”

2 Timothy 3:14-15 – “14 But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15 and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.”

 

 

> Hằng năm ở bên đây, vào Chúa Nhật thứ hai trong tháng Năm là người Hoakỳ dành riêng ra, để mừng một ngày lễ rất quan trọng; Tiếng Anh gọi là lễ “Mother’s Day” – dịch là “lễ Mẹ.” (Every year on the second Sunday of May, people celebrate an important holiday, called “Mother’s day.”)

> Mục đích của ngày lễ này là để con cái biết “dừng bước lại,” bày tỏ thực tế tấm lòng biết ơn công lao của những người mẹ, đã sanh thành & nuôi nấng mình được “nên người”… cho đến ngày hôm nay. (The main purpose of this holiday is for the children to take time out – expressing their love and thankfulness to all moms who have sacrificed their life to care for us.)

 

Lễ Mẹ là một truyền thống lâu đời và rất quí giá mà c/ta nên giữ kỹ, vì giúp nhắc nhở con cái về sự hiếu kính cha mẹ… y như những mạng lệnh và điều răn của Chúa đã dạy trong Kinh Thánh. Lễ Mẹ cũng là lúc c/ta nhờ lời Chúa, để nhắc nhở “vai trò quan trọng của người mẹ” có sức ảnh hưởng rất lớn trong gia đình. (Today, we honor our moms because this is God’s will for our life. Mother’s day is also a good time for us to remind ourselves the important of a mother’s role in a Christian family according to God’s commandments.)

 

 

  1. Sức Ảnh Hưởng của Người Mẹ

 

> Đời sống của mỗi người c/ta có khi ảnh hưởng người khác, nhưng cũng có lúc hay bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. (Our life can influence others, but we often can be influenced.)

> Nhưng đặc biệt cho giới phụ nữ, cho những người làm mẹ, coi như là phái yếu đuối hơn, thì lúc nào cũng có sức mạnh ảnh hưởng rất lớn trong gia đình, đến con cái mình. Vì vậy mà người Tây phương có câu nói về sự ảnh hưởng của người mẹ như sau: “Behind every great man, there is a woman” – Tạm dịch là “Đằng sau lưng của mỗi vĩ nhân, đều luôn có một người “phụ nữ” và người phụ nữ đó chính là người mẹ. (But for mothers that the world seems to consider as a weaker gender always have a strong influence on their children.)

 

> Bởi sự nuôi nấng cẩn thận của người mẹ… mà gia đình được êm ấm, con cái được nên người, xã hội được an lành, và nhìn xa hơn… thì sẽ dẫn đến một đất nước được hòa bình. (Because the care of mothers, families enjoy happiness, children are matured, and the society is rewarded with peace.) 

> Sự dạy dỗ của người mẹ trong gia đình có sức ảnh hưởng lớn cho vấn đề đạo đức của một xã hội và đất nước, mà đôi khi nhiều người đã bỏ lãng. (Because of mothers’ teachings, the morality and godliness can be maintained and experienced in the home and society.)

> Nhưng điều đáng buồn, xã hội văn minh vật chất ngày nay đang dần dần thay đổi vai trò/thiên chức của những người mẹ & phụ nữ nói chung; Vai trò của những người mẹ đang bị thay thế bởi những nhà giữ trẻ… mọc lên như nấm khắp nơi, vì số đông các người làm mẹ muốn bước vào xã hội, để làm được tất cả những gì phái nam đang làm. (But the sad thing is that the world today seems to lessen the important role of a mother in a family. Mothers’ role has been replaced by many daycare facilities, because many women desire to enter workforce just liked men.)

# Thống kê cho biết từ năm 1950, số người nữ có con nhỏ dự phần vào những công nghiệp chỉ có dưới 12%, cho đến nay thì tỉ số đó đã đến hơn 60%. (A survey shows that in 1950, only 12% of mothers having little children went to work outside the home; today, the % goes up to more than 60%)

> Nếu nhận xét thì thấy rõ từ khi tỉ số của những người mẹ không còn đặt trọng trách với gia đình làm ưu tiên hàng đầu nữa, thì đạo lý xã hội đã bắt đầu đi vào tình trạng suy yếu; nan đề cho tuổi trẻ bị hư hỏng tăng lên gấp bội phần, không thể tưởng tượng nổi. (If you make an observation, you will see at the same time the trend of teens’ troubles also increases significantly.)

> Đây là thống kê cho biết tình trạng của lứa tuổi vị thành niên sẽ xảy ra trong vòng 24 tiếng đồng hồ tới trong nước Mỹ này: # 1,439 thanh thiếu niên sống có ý định toan tính muốn tự tử; 2,795 thiếu nữ sẽ mang thai; 15,006 thanh thiếu niên sẽ thử nghiệm rượu và ma tuý lần đầu tiên; 3,506 đứa trẻ bỏ học, bỏ nhà trốn đi; và 2 đứa trẻ sẽ bị ám sát chết. (This is one of the statistics of what happens to teens in the next 24 hours in US: 1,439 teens will attempt suicide; 2,795 teenage girls will become pregnant; 15,006 teens will use drugs for the first time; 3,506 teens will run away; 2 teens will be murdered.)

> Tôi tin rằng sự suy đồi đạo lý của xã hội ngày nay, phần lớn là vì nhiều phụ nữ đang “xem nhẹ” sức ảnh hưởng của ~người mẹ cơ đốc trong gia đình mình. (I strongly believe that the main cause of these problems is because the lack of care & teachings of the mothers in the homes.)

> Vấn đề ở đây không phải là câu hỏi – người phụ nữ trong gia đình có con nhỏ có nên hay không nên đi làm ở ngoài đời? Nhưng vấn đề ở đây là c/ta có đang bị lẫn lộn về sự ưu tiên trong cuộc sống của những người thuộc của Chúa không? (The question is not about whether a mom should go to work or not, but do we acknowledge life priorities as God has called each of us to be?)

> Những người mẹ yêu con mình thật phải luôn cẩn thận và tự hỏi: “Tại sao tôi đang làm những điều mình muốn làm? Tại sao tôi phải gởi con em mình vào những nhà trẻ, từ sáng đến tối, khi c/nó còn quá nhỏ tuổi, chưa dứt sữa? Tại sao tôi phải làm việc full-time, phải làm O.T. (làm luôn Chúa Nhật) khi con tôi còn quá nhỏ tuổi? (Mothers must always ask themselves – why am I doing what I want to do? Why do I have to wake up early each morning to bring my kids to a daycare? Do I need to work full time, and overtime?)

> C/ta có thương con cái đến nỗi dám hy sinh: chịu ít tiền lương hơn 1 chút, sống chật vật hơn 1 chút, sống đơn giản hơn 1 chút, để có thì giờ ở nhà, nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ c/nó trong đường lối của Chúa, mà không tìm được ở trong thế gian này. (Do we really love our children more, or do we just blindly try to pursue a better living? If we truly love our children then should we try to live a more simple life, so you can have time at home to teach our children, and not passing our responsibility to the daycares?)

 

 

  1. Đức Tin Thành Thật

 

Làm thế nào để đời sống của một người mẹ có sức ảnh hưởng tốt lành cho con cái mình? (How can a mother influence her children?)

> Một trong những thí dụ điển hình của sức ảnh hưởng của người mẹ trong Kinh Thánh… đó là cuộc đời của vị mục sự trẻ tuổi có tên là Timôthê. (A good example in the Bible is in the life of a young pastor, named Timothy – his name means “honoring God.”)

# Timôthê là người con đức tin của sứ đồ Phaolô, đã từng được ông dạy dỗ, hướng dẫn, cùng đồng công với ông trong công tác truyền giáo, sau này nối tiếp Phaolô để chăm sóc các Hội Thánh ban đầu. (Timothy was a spiritual son by faith of Paul; He was a partner working with Paul in many missions and caring for the early churches.)

 

1) Timôthê là một người hầu việc Chúa rất trung thành, là vì ông đã được hấp thụ, nuôi nấng bởi một đức tin thành thật, từ người mẹ và bà ngoại mình, mà Phaolô nói đến – “Ta nhớ đến đức tin chân thành của con, đức tin ngày trước ở trong Lô-ít bà ngoại con, và trong Êu-nít mẹ con, và hiện nay ta tin chắc cũng đang ở trong con.” (Timothy was a faithful servant of God, because he was instilled by a sincere faith by his grandmother and mom, as said by Paul – “I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois and in your mother Eunice and, I am persuaded, now lives in you also.) 

> Người mẹ cơ đốc có sức ảnh hưởng tốt bằng cách truyền đạt lại đức tin thành thật cho con cái mình. (Clearly, a mother who has a strong influence on her children must pass down her sincere faith.)

 

> Đức tin thành thật nghĩa là sao quí vị? (You may ask – what is a sincere faith?)

> Nếu hỏi vị mục sư Giacơ thì c/ta biết đức tin thành thật là đức tin sanh ra việc làm lành, chứ không chỉ thụ động, có sự hiểu biết trong trí óc mà thôi. (If you ask pastor James, he would say it is not a dead faith, not just knowledge that sticks in the head, but it must produce good works.)

Giacơ 2 cho thí dụ hiển nhiên của loại đức tin không thành thật này – “Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc ấm và ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.” (James gave a practical example of dead faith producing no action – “Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. 16 If one of you says to them, “Go in peace; keep warm and well fed,” but does nothing about their physical needs, what good is it? 17 In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead.)

> Vô số người cơ đốc có loại đức tin “chết,” là vì họ đi nhà thờ mỗi tuần, nghe không biết bao nhiêu bài giảng, học không biết bao nhiêu bài học, nhưng sau khi ra về chưa chịu vâng giữ làm theo những điều lành mình đã học biết. (Don’t you know that there are many people are living with dead faith today – because they come to church, listen to the Bible taught and preached, but go home do nothing about it – and the cycle repeats every week.)

> Các người mẹ đến nhà thờ học biết vai trò ưu tiên trong lời Chúa có chép trong Tít 2:4-5 – “… dạy đờn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, 5 có nết na, trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.” nhưng ra về chỉ để ngoài tai, chỉ lấy nghe làm đủ, coi rẻ bồn phận trông nom việc nhà, mà lừa dối mình sao? (Some mothers come to church and hear the scriptures taught in Titus 2:4-5 – “… encourage the young women to love their husbands, to love their children, 5 to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands, so that the word of God will not be dishonored,” but as soon as they walk out of the church, they just ignore it with no conviction?)

> Đức tin thành thật là đức tin sống y theo như lời Chúa dạy, chứ không có suy luận lấy lý do bào chữa cho việc riêng của mình. (A sincere faith lives according to the teachings of God’s words, and not trying to find excuses to defend our own reasoning and actions.)

> Sự ảnh hưởng ưu tiên của người mẹ cho con cái mình phải là niềm tin mình truyền cho c/nó. (The priority of a mother’s role must be to influence her children with a sincere faith.)

 

2) Làm sao để truyền đạt đức tin thành thật cho con cái đây? (How to do that?)

> Điều căn bản là phải dạy dỗ con cái lời của Chúa ngay trong nhà của mình mỗi ngày. (Very simple, teach your children God’s words in your home.)

> Timôthê nên người và được Chúa gọi và sử dụng… cũng vì người mẹ và bà ngoại đã dậy dỗ con cháu mình lời của Chúa, như xác định bởi Phaolô – “Nhưng về phần con, hãy tiếp tục giữ vững những gì con đã học và đã tin, vì con biết con đã học những điều đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có thể làm con khôn ngoan để hưởng ơn cứu rỗi bởi đức tin nơi Ðức Chúa Jesus Christ.” (Why Timothy became a believer and a servant of God, because his grandmother and mom taught Gods’ words to him, as verified by Paul – “But as for you – Timothy, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, 15 and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus.)

> Who taught Timothy the Scriptures? His grandmom and mom.

 

> Một điểm lợi cho những người mẹ trong vai trò dạy dỗ con cái đạo của Chúa… đó là con cái thường gần gũi với mẹ hơn là những người khác, quí vị có biết điều lợi đó không? Ngay từ trong bầu thai, con cái đã gần gũi với mẹ mình, cho đến khi ra đời và khôn lớn, được uốn nắn, dạy dỗ bởi 2 bàn tay của người mẹ. Vì thế người mẹ thường có ảnh hưởng trên con cái nhiều hơn, vì sự gần gũi này, con cái dễ nghe lời người mẹ khuyên hơn là những người khác. (Mothers must recognize your advantage of teaching your children because they tend to be closer to moms than anyone else. Since the birth conception until maturity; So, children tend to listen to their moms more than other people, including their fathers.)

# Tỉ số thì giờ mẹ ở gần con, so sánh với thì giờ c/no đi nhà thờ luôn vẫn là con số nhiều hơn. Cho nên cha mẹ đừng có đổ dồn trách nhiệm dạy dỗ đạo cho con cái hết cho mục sư hay các thầy cô, nhưng trách nhiệm đó phải chính là mình, để khỏi thắc mắc sao con em mình cũng vẫn hư hỏng như mọi đứa khác ở ngoài đời? (Also, you must know that the time that children spending with their moms is much more comparing to the time they are at church. So, mothers should not neglect their responsibility by depending on the pastors and Sunday School teachers.)

# Sáng Chúa Nhật là bổn phận của tôi & các giáo viên trường Chúa Nhật, nhưng khi các con em ra về là bổn phận của mỗi quí vị phụ huynh. (On Sunday, I and teachers have the responsibility to teach your kids God’s words, but when they come home everyday – it is your responsibility.)

> C/ta phải dự phần chính để nói về Chúa cho con mỗi ngày, để con có một đức tin vững vàng, vì c/ta không phải chỉ nuôi dưỡng con về phần thể xác, nhưng còn phải chăm sóc con về mặt tinh thần. (Mothers must carry their duty to teach their children God’s words at home, and not just providing them with the physical needs.)

# Có nhiều đứa con lớn lên có tài, có cơ nghiệp riêng… nhưng lại thiếu đức hạnh; có nhiều con em c/ta giỏi giang, có chức tước trong xã hội… nhưng lại thiếu đạo đức; Cũng vì c/ta chỉ lo cho c/nó tất cả những thứ vật chất: đồ chơi, tiền bạc, nến học vấn tốt… nhưng lại thiếu xót không để ý đến phần tình cảm và nhất là phần tâm linh của c/nó. (There are many kids when they grown-up – they are very intelligent and accomplished high educations, but they lack a sense of righteousness, morality, and godly virtues… because we provided for them every physical needs when they were young, but not spititual foods.)

 

  1. a) Người mẹ phải tìm mọicơ hộiđể dạy dỗ con Kinh Thánh, lời của Chúa. (Mothers must pursue all opportunities to teach their children God’s words at home.)

# Trong sách PTLLK 6 dạy c/ta cần bắt lấy những cơ hội nào? “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7 khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. 8 Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; 9 cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi.” (In Deuteronomy 6 teaches some of daily opportunities as – “These commandments that I give you today are to be on your hearts. 7 Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. 8 Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. 9 Write them on the doorframes of your houses and on your gates.)

> Một công thức hay là tại bàn ăn gia đình mỗi ngày – đem câu Kinh Thánh gốc ra đọc và hỏi: “Câu này nghĩa là gì các con? Bài giảng của mục sư tuần vừa qua có câu hỏi gì không? Bài học trong lớp Trường Chúa Nhật là gì?” (One way that I already mentioned many times is to use the weekly memorized Bible verse to discuss with your children at the dinner table? For some this seems to be impossible because they don’t even have a family meal sitting together at the same table anymore.)

 

> Điều dạy dỗ quan trọng nhất là dạy dỗ con cái mình biết “đem lòng tin chắc” nơi Chúa để được sư cứu rỗi, yêu mến Ngài, và bước đi trong những đường lối của Chúa. (We must teach our children to place their faith in God, so they can be saved, love God and serve Him.)

> C/ta phải dạy con cái bằng Kinh Thánh, chứ không thể để cái máy TV chạy suốt ngày, những trò chơi điện tử trong Ipad… thì làm sao con em c/ta lớn lên đứng vững trong đức tin? Ngày nào c/ta chưa dạy con em mình lời Chúa, vì quá bận rộn… ngày đó mình đánh mất cơ hội mà không thể lấy lại được. (We must teach our children God’s words, and not let the TV, video games, Ipad to be their teachers; Any day that we have not taken this advantage, we lose that opportunity.)

 

  1. b) Phải tìm tòi nhữngphương cách hayđể dạy dỗ con lời của Chúa. (We must find all interesting means to teach our kids the Bible.)

# Cho các em nhỏ, quí vị phụ Huynh có thể sử dụng mạng lưới App “Bible for kids,” for free có những câu chuyện Kinh Thánh qua hình hoạt họa dễ hiểu cho lứa tuổi của c/nó. Thay đổi cách dạy dỗ bằng cách chỉ các em đóng kịch trong những câu chuyện Kinh Thánh này. (A great and free App for young children is “Bible for kids” with Bible stories in animated pictures that you can use.)

 

  1. c) Để ý nhữnghoàn cảnhxảy ra trong gia đình để áp dụng lời Chúa, cho con cái thấy Chúa có thật và lời Ngài là linh nghiệm, “sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng.” (Pay attention to opportunities to apply God’s words in our life, so our kids can see that God and His words are  real.)

# Một trong những lý do 70% tuổi trẻ lớn lên bước vào đại học đang từ bỏ không đi nhóm nữa, là vì c/nó đi nhà thờ, học hỏi nhiều chân lý hay trong lời của Chúa, nhưng ra về không thấy có sự liên hệ gì đến đời sống hết; c/ta phải giúp con em c/ta thấy được Chúa luôn ở bên cạnh, Ngài có liên hệ và tể trị mọi điều trong cuộc sống, để con em c/ta giữ vững đức tin. (Don’t you know 70% of Highschool kids stop going to church when they enter colleges; and the main reason because they don’t see God is relevant to their life anymore; We need to teach, to preach to our kids so they experience that our God is real, He is always in control.)

 

  1. d) Rõ ràng thêm một điều hay nữa đó là bà nội Lôít và người mẹ Ơnít đã khôn ngoan dạy dỗ Timôthê từhồi thơ ấu, gầy dựng một nền tảng đức tin sớm, trước khi trí óc của con bị ảnh hưởng bởi những thuyết lý của thế gian, y như lời Chúa dạy trongChâm ngôn 22:6 – “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.” (Another point we see here is that Lois and Eunice taught Timothy the Scriptures… since he was still a child.)

 

> Tánh trẻ em khi còn nhỏ rất dễ tin, dễ bảo – nói sao tin vậy. (Children when they are young, it is easier to teach them – what ever you told them, they believed it without doubt.)

# Câu chuyện một người mẹ bảo đứa con ra ngaòi vườn lấy cho bà cái chổi vào cho ba quét nhà, lúc trời đã tối, nhưng nó sợ không dám ra. Mẹ nói: “Có Chúa Giê-su ở ngoài đó, con đừng sợ.” Thằng bé đứng ở cửa ngó ra ngoài bóng tối và nhỏ nhẹ nói: “Chúa Giê-su ơi nếu Chúa có ở ngoài đó, xin Ngài đưa dùm con cái chổi đi.”

# Tấm lòng của những đứa trẻ như một tờ giấy trắng, nếu cứ để trống thì những thói tục thế gian sẽ một ngày có chỗ để viết lên đó, và rồi con cái c/ta sẽ ra sao đây? (Children life is liked a blank sheet of paper; if you don’t hurry write on it God’s words, then the world will surely do it.)

 

 

III. Ảnh Hưởng Qua Nếp Sống

 

> Không phải ảnh hưởng con cái bằng niềm tin thôi, nhưng cách hữu hiệu nhất là ảnh hưởng c/nó qua nếp sống đạo của mình mỗi ngày. Đây nghĩa là sống một đức tin thành thật làm gương tốt cho con, không có gỉa hình, nghĩa là “mang mặt nạ.” (not just influencing our children with faith, but we must teach them by the examples of our life. This means we should live a life without phony faith, just putting up in front of church only.)

# C/ta không thể rủa sả một người đang trên đường lái xe chở con đến nhà thờ, nhưng khi vừa bước vào nhà thờ là lớn tiếng Amen, tôn vinh Chúa tỉnh bơ. (We can’t just curse someone on the way driving to church, and as soon as you get to the church parking lot, praise the Lord loudly?)

# Không có lớn tiếng tôn vinh Chúa trong nhà thờ, nhưng ra về thì nói xấu người này, phàn nàn vị mục sư. (We can’t sing praises to God at church, but gossip others when we go home from church?)

# Làm sao những đứa nhỏ học biết về tình yêu của Chúa thực tế, nếu chính những người mẹ của nó trong gia đình chưa thương yêu chăm sóc ba của c/nó, nhưng chỉ hay nói những lời lớn tiếng nặng nề? Thử hỏi nếu một người mẹ đứng chống nạnh coi chồng không ra ký lô gì… thì con trai, con gái lớn lên sẽ ra sao – làm giống vậy thôi! (How could our children know God’s love when they see their mom doesn’t care for their dad’s needs, but often response in loud tone, rude and disrespectful words. How would our children become when they grown up?) 

 

> Con nít khi còn nhỏ dễ dạy bằng lời; nhưng lúc c/nó lớn lên, thì không còn dạy bằng lời được nữa, vì c/nó sẽ không làm theo những gì c/nó nghe, nhưng là những gì c/nó thấy cha mẹ làm mà thôi. (We must understand that when our children are young, they will learn from the words we teach them, but when they grow up, they will do, not from the words we teach them anymore, but bywhat we do.)

– Nếu trẻ em suốt ngày nghe toàn những lời lên án, chỉ trích, tranh cãi (criticize, quarreling) – lớn lên các em sẽ trở thành người hay lên án người khác (complainer, critical nitpicking person).

– Nếu trẻ em sống trong sự chiều chuộng (spoiled) – lớn lên em trở nên người xem thường thẩm quyền (ignore authority and get in troubles)!

– Nếu em trẻ sống với sự xa hoa (focus only on outside appearances) – lớn lên các em sẽ phí phạn của cải mình (wasteful)!

– Nhưng nếu em trẻ sống với sự mềm mại (meekness) – lớn lên em học được kiên nhẫn, nhu mì.

– Nếu em trẻ sống với sự nâng đỡ, khích lệ (encouraging) – lớn lên em trở nên người tự tin, can đảm (self-confident person).

– Nếu em trè sống với sự cảm tạ (thankfulness) – lớn lên các em học được lòng thương người (a life full of gratitude).

– Nếu trẻ em sống với sự thành thật (trulful words) – các em lớn lên học được nếp sống chân thật (honest).

– Nếu em sống với sự yêu thương (kind) – lớn lên em sẽ trở nên người yêu thương đồng loại (care for others).

– Nếu trẻ em sống với người me hay vui tánh (a sense of humor), các em lớn lên sẽ trở nên người có tánh tích cực, vui vẻ (be optimistic about the future).

– Nếu trẻ em sống với tấm gương trung tín thờ phượng, và phục vụ Chúa – lớn lên các em trở thành những người anh hùng của đức tin, hết lòng hầu việc Chúa.

 

 

  1. Thành Quả của Người Mẹ

 

Thành quả của những những cơ đốc là gì? (What is the success of a godly mother?)

# Phần thưởng của những người mẹ không phải là những bằng cấp treo trên tường, cũng không phải tài nấu ăn giỏi, thương mại hay, nhà trang trí đẹp, quản lý tiền bạc giỏi… nhưng là những đứa con gương mẫu, yêu mến Chúa và có tấm lòng hầu việc Ngài. (The rewards for a godly mom would not be – how many degrees she achieved, whether she is a skillful cook, a talented house decorator, or an impressive money steward… but her godly children who know God, love God, and faithfully serve Him.)

> Kết quả của sự truyền đạt lại đức tin thành thật của người mẹ là xây dựng được con cái nên người, biết kính sợ Chúa, tôn trọng thẩm quyền, có trách nhiệm bản thân, biết sống một đời sống có kỷ luật, và trung tín hầu việc Chúa… như là bà nội Lôít và người mẹ Ơnít đã xây dựng được Timôthê con cháu mình. (The prizes of passing down sincere faith to your children are those matured men and women who fear God, respect authorities, have a strong sense of responsibilities, living a godly disciplined life, and be faithful for God’s service, just as Lois and Eunice gained in the life of Timothy.)  

# Có một bà mẹ rất đông con đến tâm sự với vị Mục sư: “Thưa MS, tôi chẳng có tài chi hết và cũng không có nhiều thì giờ để dự phần trong công việc của nhà Chúa…” Chưa nói hết lời, thì vị MS cầm 2 bàn tay của người phụ nữ và nói: “Thưa bà, đây là 2 bàn tay sẽ gây dựng những người anh hùng của đức tin cho những công việc vĩ đại lớn lao của Chúa trong tương lai, bà đang coi sóc một Hội Thánh nhỏ của Chúa – thì sao bà lại nói mình không dự phần chi hết?”

 

> Đây là trọng trách không phải dễ làm mà những người mẹ phải biết nhờ cậy Chúa luôn mỗi ngày trong thì giờ tĩnh tâm, và thường xuyên cầu nguyện cho mỗi đứa con mình. (This is not an easy task that all moms must always lean to God daily for help, and pray for your children.)   

# Trong lịch sử có bà Susannah Wesley, mẹ của 2 nhà truyền giáo nổi tiếng là Charles & John Wesley, kể lại cuộc đời của bà để ra một tiếng mỗi ngày cầu nguyện cho 17 đứa con của mình; Chưa hết mỗi tuần, bà để ra một tiếng cho mỗi đứa, để dạy dỗ những vấn đề tâm linh. Vì vậy 2 đưá con trai của bà là Charles and John Wesley là hai nhà MS & gíao sĩ đã ảnh hưởng sự phục hưng nước Anh & Hoakỳ trong lịch sử H/T của Chúa. (In the church history, we know Mrs. Susannah Wesley, a mother of 17 children that she spent one hour each day praying for them. In addition, she took each child aside for a full hour every week to discuss spiritual matters. No wonder two of her sons, Charles and John, later were used of God to bring revival blessing to all of England and much of America.)

 

—————————-

# Có người đã nói một câu về sức mạnh ảnh hưởng lớn lao của những người mẹ như sau: “Give me a generation of Christian mothers and I will undertake to change the whole face of society in twelve months” – Tạm dịch: “Cho tôi một thế hệ đầy dẫy những người mẹ cơ đốc gương mẫu thì tôi có thể thay đổi cả một xã hội thế giới suy đồi trong vòng 12 tháng.”

> Hay nói cách khác – “Cho tôi một Hội Thánh có đầy những người mẹ cơ đốc gương mẫu – thì tôi có thể thay đổi một thế hệ biết tin kính Chúa tại thành phố Baton Rouge này trong vòng một năm.” (Give me a generation of godly mothers in this church, then I can change a whole generation of men and women who fear God and faithful serve Him in this city of Baton Rouge.)

Sức ảnh hưởng của những người mẹ cơ đốc mạnh đến như vậy đó, quí bà có biết không? (That is how strong the influence of a Christian mother. You now know, so go home and live it out!)

 

> Cầu xin Chúa luôn ban phước và giúp đỡ tất cả những người mẹ của c/ta ở đây làm trọn Thiên chức Chúa đã giao cho! (May our merciful and compassionated Lord Jesus bless all our moms and help them to fulfill their motherhood responsibility for His glory!)

 

————– Lời Mời Gọi

 

> Có người không có con, nhưng không ai là không có mẹ; Nhờ mẹ c/ta có chỗ ra đời; Đó là định luật tự nhiên của ông Trời đã xếp đặt từ lúc ban đầu, để lưu truyền dòng giõi loài người.

> Khi Đức Chúa Trời ban cho người đàn bà vai trò làm vợ và làm mẹ, Ngài trao cho họ một thiên chức quan trọng và cao đẹp, vì Chúa biết việc này thích hợp với người phụ nữ và là điều cần thiết để duy trì một gia đình hạnh phúc cùng một xã hội an lành.

> Không phải vậy thôi nhờ sự nuôi nấng dạy dỗ của những người mẹ mà c/ta được nên người, sống đời sống bình an, cùng biết Chúa và yêu mến hầu việc Ngài.

 

> Sức ảnh hưởng của những người mẹ rất lớn cho sự hạnh phúc của gia đình & sự an lành của xã hội.

> Phần lớn một đưá trẻ lớn lên, có “nên người” hay “hư hỏng” là do công lao của cha mẹ, nhưng nhất là của những người mẹ. Vì thế người Việt chúng ta đã có câu ca dao: “Con hư tại mẹ” hay là “Mẹ ngoảnh đi, con dại – mẹ ngoảnh lại, con khôn” là vậy?

 

> C/ta có đang làm tròn trách nhiệm Chúa giao cho c/ta không?

> Tự xét coi xem lời khuyên của mình làm những người mẹ cơ đốc có còn sức ảnh hưởng con cái mình không? Tại sao có, tại sao không?

> C/ta đang ảnh hưởng con cái mình một đức tin sống và thành thật… hay là c/ta đang bị ảnh hưởng những điều của thế gian (e.g. media, facebook, money-oriented wordly view)?

> Thử hỏi trong nhà c/ta ngay bây giờ cái gì là quan trọng nhất?

# Có phải cái TV, Ipad, máy computer, Facebook… hay là Kinh Thánh?

> Ngày nay, trước những tấn công, mời mọc và cạm bẫy cám dỗ của thế gian, c/ta có đang chạy theo nó, mà xem nhẹ hay bỏ qua thiên chức này không?

# Nhiều người cứ đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho môi trường sống, rồi cứ từ chối thiên chức Chúa đang giao cho, quá chăm lo những công việc đời, nghề nghiệp, chức vụ, danh tiếng… để rồi nhìn tội lỗi đang tiêu diệt lần mòn cuộc đời của chính những đứa con của mình sao?

> C/ta có yêu con cái không là một câu hỏi tương đối dễ trả lời, vì đó là lẽ tự nhiên của người mẹ, nhưng c/ta có yêu con cái hơnnhững thứ ở trên đời này không, mới là 1 câu hỏi thật khó trả lời?

> C/ta có yêu con cái mình đến nỗi sẵn sàng sống “ngược đời,” để có thì giờ chăm sóc, gìn giữ con em của mình, ảnh hưởng c/nó qua niềm tin và nếp sống đạo của mình không?

 

> Tương lai của Hội Thánh, thế hệ tới sẽ ra sao… sẽ tùy thuộc phần lớn trong những bàn tay của cha mẹ & nhất là trong bàn tay của những người mẹ sống chăm sóc con cái trong gia đình mình.

> Làm mẹ thì không khó… nhưng là những người mẹ thành công, gầu dựng những đứa con tin kính Chúa, yêu Chúa và hầu việc Ngài thì không phải là dễ… mà c/ta phải luôn nhờ cậy sức Chúa.

 

> Nhân Ngày của các Bà Mẹ, tôi xin thân ái gởi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người mẹ; Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi chúng ta chu toàn thiên chức Ngài đã trao phó.

 

——————————

> Bạn có bết có một Đấng yêu thương chúng ta, chăm sóc chúng ta hơn người Mẹ không?

# Là Đấng đã dựng nên những người mẹ cho c/ta – Ấy chính là Đức Chúa Trời.

> Ngài không bao giờ quên c/ta đâu.

Ê-sai 49:15 – “Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.” (“Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has borne? Though she may forget, I will not forget you!”)

> Hôm nay, Chúa muốn chăm sóc cuộc đời của mỗi chúng ta!

> Ngài muốn c/ta phó thác đời sống của mình cho Ngài, để Ngài hướng dẫn, chăm sóc & bảo vệ.

> C/ta có muốn phó thác cuộc đời của mình trong tay Chúa không?

> Hãy đến tiếp nhận Chúa Giê-su, Đấng yêu thương, là Đấng đã chết thế tội lỗi cho c/ta… ngay hôm nay. Chỉ hãy cầu nguyện: “Cám ơn Chúa vì Ngài đã thiết lập nên gia đình, cho con cảm nhận được tình thương của người mẹ. Con cám ơn Chúa hơn nữa vì Ngài yêu thương con và ban cho con sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giê-su Christ, Con Ngài ở trên cây thập tự gía. Hôm nay con xin ăn năn tội và tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời sống con, để được ở trong nước thiên đàng của Chúa mãi mãi một ngày. Amen!”

Bài89

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *