Tag Archives: A Prayer to Point Us Home– (Anh & Việt) ngày 21/8/2018 – Link from ODB

A Prayer to Point Us Home– (Anh & Việt) ngày 21/8/2018 – Link from ODB

 A Prayer to Point Us Home– (Anh & Việt) ngày 21/8/2018 – Link from ODB Kính thưa quý tôi tớ và con cái Chúa Chúng tôi không được phép copy “OUR DAILY BREAD” Nếu quý vị muốn đọc Lời Chúa của “OUR DAILY BREAD” Tiếng Việt xin bấm vào đây https://vietnamese-odb.org/  …

Read More »