Tag Archives: BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 –Thấy

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 –Thấy

BÀI HỌC Trường Chúa Nhật ngày 11/8/2019 Thấy Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14 Câu gốc: “13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày …

Read More »