Tag Archives: Bước Một Bước Đức Tin

Bước Một Bước Đức Tin

Bước Một Bước Đức Tin Đôi khi Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta thêm một bước đức tin nữa. Tiến sĩ Oswald J. Smith có một đam mê cháy bỏng, khao khát “qua công tác truyền giáo thế giới.” Toàn bộ chức vụ của Hội Thánh People của ông …

Read More »