Tag Archives: Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh

Cảm Tạ Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh John Wesley đã viết “Hãy luôn luôn vui vẻ, một tình trạng hạnh phúc liên tục trong Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện không thôi, đó là thành quả của hai hành động trên, đó là sự toàn thiện của Cơ đố nhân. …

Read More »