Tag Archives: Các Việc Bên Ngoài Đền Thờ–I Sử-ký 26:29-32

Các Việc Bên Ngoài Đền Thờ–I Sử-ký 26:29-32

Các Việc Bên Ngoài Đền Thờ I Sử-ký 26:29-32 26:29 Trong dòng Dít-sê-ha, có Kê-na-nia và các con trai người, được lập lên làm quan trưởng và quan xét, đặng cai quản các việc ngoài của Y-sơ-ra-ên. 26:30 Trong dòng Hếp-rôn có Ha-sa-bia và anh em người, đều là người …

Read More »